یك مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی: نقدینگی، تنها دغدغه بنگاه های اقتصادی مشكل دار نیست

مدیرسا: مدیركل پشتیبانی از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: مشكلات بنگاه های اقتصادی مشكل دار فقط نقدینگی نیست، بلكه پاره ای از مشكلات درون كارگاهی است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، كریم یاوری در كارگاه آموزشی بررسی مشكلات بیمه بیكاری كه با مشاركت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان، اداره كل تامین اجتماعی و اداره كل آموزش فنی و حرفه ای زنجان برگزار شد، شناسایی و رصد، پیگیری و بررسی و رسیدگی و حل و فصل مشكلات بنگاه های اقتصادی مشكل دار را یكی از اولویت ها، فعالیت ها و اقدامات وزارت دانست و اضافه كرد: این مهم از اولویت های كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان های و هم كارگروه ملی به حساب می آید.