مدیر گازرسانی شركت ملی گاز: طرح گازرسانی به نیروگاه ها رو به آخر است

مدیرسا: مدیر گازرسانی شركت ملی گاز اظهار داشت: گازرسانی به نیروگاه های سراسر كشور مطابق برنامه پیش رفته و زمان كوتاهی تا آخر گازرسانی به همه نیروگاه های كشور باقی مانده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نفت، سعید مومنی، درباره اجرای طرح های گازرسانی به نیروگاه های كشور اظهار داشت: اكنون بیشتر نیروگاه های بزرگ و كوچك در سراسر كشور گازرسانی شده اند كه در این میان چهار نیروگاه هنوز از نعمت گاز برخوردار نیستند. وی ادامه داد: در نیروگاه شمس سرخس امكان استفاده از گاز مهیا شده است، همینطور نیروگاه چابهار اكنون با استفاده از سی ان جی گازرسانی می گردد. به قول مومنی، از آنجائیكه نیروگاه زرند برای دریافت گاز قراردادی ندارد و مجوز كمیته سوخت آن هم باطل شده است، گازرسانی به این نیروگاه انجام نشده است. افزون بر این، نیروگاه كنارك هم بعد از اجرای خط انتقال گاز ایرانشهر – چابهار برای دریافت گاز واجد شرایط خواهد بود. مدیر گازرسانی شركت ملی گاز درباره گازرسانی به نیروگاه زاهدان اظهار داشت: شركت ملی گاز همه اقدام های لازم برای گازرسانی به این نیروگاه را انجام داده و الان دو واحد از چهار واحد نیروگاه زاهدان تزریق گاز شده است.