وزارت نفت اعلام كرد: ارز پتروشیمی ها به صورت منظم وارد بازار شد

مدیرسا: وزارت نفت اعلام نمود كه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها با استفاده از سامانه نیما به صورت منظم به بازار عرضه شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، به دنبال انتشار اخباری در خصوص واگذاری اختیارات نظارتی بر پتروشیمی ها به بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام نمود: با نظر و تاكید ریاست محترم جمهوری و هیات محترم وزیران و همراهی وزیرانی كه برخی واحدهای پتروشیمی را تحت مدیریت دارند، اختیاراتی به منظور نظارت بر فرآیند و تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها به وزیر نفت تفویض شد.
پس از این تصمیم هیات دولت تابحال نشست های متعددی میان وزیر نفت و مدیران پتروشیمی ها برگزار و تصمیم هایی برای عرضه مطمئن و مدام ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها با استفاده از سامانه نیما، گرفته و ابلاغ گردیده كه این تصمیم ها تابحال به خوبی اجرا و ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها به صورت منظم به بازار عرضه شده است.