میزان مجاز اقلام دارویی همراه مسافر جهت خروج از كشور اعلام گردید

مدیرسا: میزان مجاز اقلام دارویی مورد مصرف مسافرین جهت خروج از كشور به همراه مسافر اعلام گردید.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، علی اكبر شامانی مدیركل دفتر صادرات طی بخشنامه ای به كلیه گمركات اجرایی میزان مجاز اقلام دارویی مورد مصرف مسافرین جهت خروج از كشور به همراه مسافر را اعلام نمود.
در این بخشنامه آمده است: ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۵۵/۵۷۶۳۲ مورخ ۲۶.۶.۹۷ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص میزان مجاز اقلام دارویی مورد مصرف مسافرین جهت خروج از كشور به همراه مسافر، شایسته است ضمن ابلاغ به كلیه واحدهای تابعه، بر حسن اجرای موارد مندرج در مفاد نامه مزبور نظارت مستمر معمول دارند.
در بخشی از نامه غلامرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو خطاب به رئیس كل گمرك آمده است: ارسال اقلام دارویی مورد مصرف مسافران جهت خروج از كشور به صورت همراه مسافر حداكثر به میزان ۳ بسته (قرص، كپسول)، ۱۰ عدد (آمپول، ویال)، ۵ عدد (شربت، سوسپانسیون)، ۵ عدد (كرم، پماد، ژل)، ۵ عدد (قطره)، ۳ عدد (اسپری تنفسی) از نظر این سازمان بلامانع می باشد.