در پاسخ به ایسنا اعلام شد هواپیمایی قطر در ایران می ماند

مدیرسا: برخلاف توقف فعالیت شركت های هواپیمایی انگلیس، فرانسه، هلند و امارات در ایران به دنبال خروج یك جانبه آمریكا از برجام و تشدید نوسانات ارزی كه سفرهای هوایی را در مسیرهای خارجی تحت تاثیر قرار داد، مدیرعامل شركت هواپیمایی قطر اعلام نمود روابطش را با ایران قطع نخواهد كرد.
أكبر الباكر، مدیرعامل این شركت هواپیمایی در یك كنفرانس بازرگانی در دوحه قطر، در پاسخ به ایسنا درباره تداوم فعالیت این شركت هواپیمایی در بازار ایران با عنایت به بازگشت تحریم های آمریكا، تصریح كرد: تحریم های ایالات متحده آمریكا ضد ایران بر پروازهای قطر ایرویز به ایران تأثیری نخواهد گذاشت.
او اظهار داشت: تحریم ها صنعت هوانوردی را در بر نمی گیرند. پروازهای قطر ایرویز به مقاصد كنونی در ایران ادامه خواهد یافت.
هواپیمایی قطر همچنان از دوحه به شهرهای مشهد، شیراز و تهران پرواز دارد.
عكاس: پیمان یزدانی