به درخواست وزارت جهادكشاورزی؛ برنج های وارداتی از گمركات ترخیص می گردد

مدیرسا: گمرك ایران بلامانع بودن ترخیص برنج های وارداتی كه قبض انبار صادر شده و ارز آنها تامین و پرداخت شده و یا تا آخر ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ اظهار گردیده را ابلاغ نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از گمرك ایران، علی معقولی مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به كلیه گمركات اجرایی مبحث «بلامانع بودن ترخیص برنج های وارداتی قبض انبار صادر شده و ارز آنها تامین و پرداخت شده و یا تا آخر ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ اظهار گردیده» را ابلاغ نمود.در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲/۶۰۵۲۹۱ مورخ ۹۷/۵/۲۲ این مركز به پیوست تصویر نامه شماره ۹۷/۵۰۱/۳۸۹۵ مورخ ۹۷/۷/۲۱ معاونت توسعه بازرگانی و صنایع كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی در مورد برنج هایی كه پیش از تاریخ ۹۷/۶/۳۱ وارد كشور شده ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در مورد ترخیص برنج های وارداتی كه تا آخر ۹۷/۶/۳۱ اظهار گردیده و یا قبض انبار صادر شده و ارز آنها تامین و پرداخت شده است با رعایت كامل سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند.این ابلاغ گمرك بنا به درخواست وزارت جهادكشاورزی صورت گرفته است. علی اكبر مهرفرد، معاون وزیر جهادكشاورزی در تاریخ ۲۱ مهرماه جاری در نامه ای به رئیس كل گمرك اعلام نمود: بنا به درخواست انجمن برنج، ترخیص برنج های وارداتی كه تا تاریخ ۹۷/۶/۳۱ قبض انبار صادر شده و ارز آنها تامین و پرداخت شده، بلامانع است.