شریعتمداری و كوه سنگین مطالبات

مدیرسا: با انتخاب محمد شریعتمداری بعنوان وزیر جدید تعاون، كار و رفاه اجتماعی، ماموریت وی در تحقق مطالبات و دغدغه های تعاونگران، كارگران و بازنشستگان، بیمه شدگان و البته بیكاران شروع شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی رئیس جمهور سرانجام با كسب رأی اعتماد مجلس بعنوان وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی بعد از علی ربیعی انتخاب گردید.

البته او ترجیح می داد كه همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت به كارش ادامه دهد ولی دستور رئیس جمهور را برای تغییر در بخشی از اركان اقتصادی كشور كه خواست نمایندگان بود، پذیرفت.

شریعتمداری، به فاصله چند روز پیش از حضور در مجلس و دفاع از خود، به اتاق تعاون ایران دعوت شد و در جمع تعاونگران از اهمیت اقتصاد تعاونی و این كه در صورت انتخاب، صدای رسای بخش تعاون در دولت خواهد بود، سخن گفت.

آنطور كه وی گفته می خواهد تمام اهتمام خویش را برای اجرای سند بخش تعاون به كار گیرد و امید به خانه دار شدن مردم را با رونق تعاونی های مسكن دوباره زنده كند.

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای كارگران و كارفرمایان هم برنامه ریزی كرده و ضمن تاكید بر حفظ امنیت شغلی كارگران، دغدغه خویش را برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی و صیانت از نیروهای كارخانه ها و بنگاه های در حال ركود نشان داده است.

شریعتمداری قبول دارد كه تكانه های ناشی از تحریم ها در اقتصاد ایران بیشترین فشار را بر اقشار كم درآمد و خانوارهای ضعیف وارد می نماید بنابراین از تدوین برنامه ای تحت عنوان سبد معیشت اختصاصی با همكاری سازمان برنامه و بودجه خبر می دهد كه اقشار محروم و كم درآمد را تحت پوشش قرار می دهد.

وی از وضع معیشت كارگران خبر دارد و نسبت به تقویت معیشت كارگران آن هم در این شرایط اقتصادی، حساسیت نشان داده است از این رو اعتقاد دارد وقتی كه دستمزدها به شكل پلكانی می تواند افزایش یابد می توان با اتخاذ تصمیمات معقول و منطقی و غیر تورمی برای دستمزد كارگران هم كاری كرد.

در جلسه بررسی صلاحیت شریعتمداری در مجلس، رئیس جمهور برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود، گریزی به آمار اشتغال در دولت خود زد.

او با یادآوری روزهایی كه دولت قبل را با اشتغال ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری تحویل گرفت، اعلام نمود از این كه این رقم را بعد از پنج سال به ۲۳میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل رسانده افتخار می كند.

روحانی گفت همه خانواده هایی كه جوان بیكار دارند در انتظار تلاش بیشتر ما هستند و با این حرف، وزیر كار را مامور اهتمام و تلاش بیشتر در زمینه اشتغال كرد.

رئیس جمهور همینطور از شریعتمداری خواست با عنایت به وضع دشوار و سخت معیشت كارگران، به فكر كارگرانی باشد كه امكان دارد از كار منفصل شوند چون مسئولیت پشتیبانی از اقشار نیازمند و ضعیف را برعهده دارد.

سازماندهی تامین اجتماعی دستور دیگر روحانی به شریعتمداری بود و با عنایت به مشكلاتی كه صندوق های بیمه به آن گرفتار شده اند از وی خواست تا در جهت احیای صندوق ها و رفع مشكلات تامین اجتماعی تلاش مضاعفی صورت دهد.

او ابراز امیدواری كرد: با عنایت به ضعف مهارت آموزی در كشور، وزارت كار در دوران شریعتمداری به سمت آشنایی بیشتر جوانان با آموزشهای فنی و حرفه ای و فراهم كردن زمینه اشتغال نیروهای ماهر گام بردارد.

حالا شریعتمداری با ۱۹۶ رأی موافق از مجلس، سكان اداره وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را به دست گرفته است؛ وزارتخانه ای كه بیشتر از هر چیز به علت بحران بیكاری و دغدغه اشتغال به شدت زیر ذره بین نگاهها است، وزارتخانه عریض و طویلی كه از حقوق و دستمزد تا معیشت و درمان و بیمه و بازنشستگی با مردم سروكار دارد، وزارتخانه ای كه ۲۶ درصد اقتصاد كشور را در اختیار گرفته و از زیرمجموعه های بسیاری تشكیل شده كه هر كدام مدیریت خاص خویش را می طلبد.

حالا جامعه كارگری وكارفرمایی، بازنشستگان و بیمه شدگان و همه بیكاران بی صبرانه در انتظار تحقق برنامه ها و عمل به وعده هایش هستند.

همچنین شریعتمداری از بكارگیری زنان در وزارتخانه متبوعش استقبال كرده است و می خواهد كه نگاه جنسیتی و قومی، باندی و حزبی را در این وزارتخانه از بین ببرد؛ چیزی كه بسیاری از تشكل ها از وزیر كار می خواهند. او از عنوان “تبعیض ناروای تاریخی”برای زنان شایسته و فرهیخته ای كه فرصت بكارگیری از آنها گرفته شده استفاده می نماید و دلش می خواهد تا در تمام سازمانهای مربوطه، جوانان نخبه و شایسته پشت میزهای مدیریتی حاضر شوند.