مدیركل راه های روستایی كشور: تنها ۵۰ درصد پروژه های راه روستایی فعال است

مدیرسا: مدیر كل راه های روستایی كشور اظهار داشت: از ۱۴ هزار پروژه راه روستایی سطح كشور تنها ۵۰ تا ۵۲ درصد پروژه ها فعال بوده و مابقی تعطیل هستند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، حسن فدایی در سفر به شهرستان اسدآباد در حاشیه بازدید از پروژه های راه روستایی این شهرستان به خبرنگاران اظهار نمود: راه های روستایی كشور دارای مشكلات بسیاری بوده و مسئولان وقت در ارتباط با راه های روستایی برپایه جمعیتی و برخورداری روستایی در كشور ساختار تعریف كرده اند و به مبحث كیلومتر توجهی نشده است.
وی افزود: ۲۰۸ هزار كیلومتر در سطح كشور راه روستایی وجود دارد كه از این میزان راه روستایی ۱۰۴ هزار كیلومتر آسفالت شده و همین میزان راه آسفالت شده مجدد نیازمند بهسازی است.
فدایی با اشاره به اینكه حدود ۸۰ هزار و ۸۷ كیلومتر راه های روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیاز به آسفالت دارند، افزود: از این میزان ۲۷ هزار كیلومتر راه شوسه بوده و برای آن نیاز به اعتبار داریم.
وی با تاكید بر اینكه توجه به كیلومتر در راه های روستایی را پیگیر هستیم، خاطرنشان كرد: در شهرستان اسدآباد ۲۷۰ كیلومتر راه آسفالته و ۷۳ كیلومتر راه شوسه و خاكی وجود دارد كه باید این راه ها بهسازی شوند.
فدایی تصریح كرد: با كمك نمایندگان مجلس پیگیریم كه در مبحث جابجایی اعتبار بند “ب”، برپایه طرحی كه گذاشته ایم اصلاح بودجه سال ۹۷ انجام شده و ۷۰۰ میلیارد تومان از بند “ب” تبصره “۵” قانون بودجه سال ۹۷ برداشته و با جابجایی در بند “ه” قرار دهیم كه قابل پرداخت در مبحث مطالبات راه روستایی باشد.
مدیر كل راه روستایی كشور خاطرنشان كرد: جابجایی اعتبار در كمیسیون برنامه بودجه، مصوب و چاپ شده و بزودی در صحن مجلس هم مطرح می گردد كه در صورت مصوب شدن نوید خوبی برای مسئولان كشور و پیمانكاران راه روستایی خواهد بود كه بتوان مطالبات آنان را پرداخت كرده و با جابجایی ۷۰۰ میلیارد تومان در بند “ه” پروژه های در دست اجرا فعال شوند.
اكبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: شهرستان اسدآباد با ۲۵ كیلومتر راه شوسه روستایی دارای بیشترین راه شوسه روستایی بوده كه نیازمند زیرسازی و آسفالت است.
وی در حاشیه سفر مدیر كل راه های روستایی كشور به اسدآباد و بازدید وی از طریق های شوسه روستایی این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار نمود: راه های شوسه روستاهای قراكند، قمشانه، چشمه علی، نادر آباد، حیدرآباد گدار پهن، چهار چشمه به سرسه گاز به پیمانكاران سپرده شده و در سال ۹۶ و ۹۷ برای این روستاها اعتبار لحاظ شد و بخشی از اعتبار به پیمانكاران پرداخت شده اما مراحل زیرسازی بعضی از این روستاها انجام نشده است.
رنجبرزاده تصریح كرد: برخی روستاها هم شامل سیاه گله به سوتپه، خنداب به قاسم آباد، نجف آباد، شیلاندر به تویسركان و تختی آباد هم هنوز تعیین تكلیف نشده اند و شهرستان اسدآباد با این وضعیت دارای بیشترین راه روستایی شوسه است.
وی ادامه داد: امیدواریم با سفر مدیر كل راه های روستایی كشور به اسدآباد و تعیین تكلیف شدن روستاهای شوسه شهرستان سال آینده هیچ روستای بدون زیرسازی و آسفالت در اسدآباد وجود نداشته باشد.
رنجبرزاده با اشاره به اینكه مدیركل راه های روستایی كشور هم در دولت و هم در مجلس فعالیت خوبی دارند، خاطرنشان كرد: در كمیسیون برنامه بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومان مصوب شده كه از بند” ب “تبصره ۵ به بند “ه جا به جایی صورت گیرد كه در صورت مصوب شدن در صحن مجلس از این میزان اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان به راه های روستایی كشور و ۳۰۰ میلیارد تومان به بنیاد مسكن تعلق خواهد گرفت كه اتفاق و نوید خوبی برای روستاها خواهد بود.
مدیر كل راه های روستایی كشور در سفر خود به شهرستان اسدآباد از وضعیت راه های روستایی قراكند، قمشانه، سیاه گله به سوتپه، چشمه علی به نادرآباد و حیدرآباد، چهار چشمه به سر سه گاز و گدار پهن به آفریانج بازدید كرد.