در معاملات امروز؛ بانكها یورو مسافرتی راچند می فروشند؟، نرخ خرید دلار از مردم در شعب

مدیرسا: امروز شنبه ۱۹ آبان ماه، شعب بانكی هر یورو را به منظور تامین ارز خدماتی، ۱۴۷۰۰ تومان فروخته و در مقابل هر یورو را از مردم ۱۱۵۰۰ تومان می خرند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، شعب بانكی امروز هر یورو را بابت تامین سرفصل های خدماتی، به نرخ ۱۴۷۰۰ در اختیار متقاضیان قرار می دهند.در مقابل، هر فرد دارنده ارز كه قصد فروش آن به شعب بانكی را داشته باشد، می تواند هر دلار خویش را به نرخ ۱۰۵۰۰ تومان و هر یورو را به نرخ ۱۱۵۰۰ تومان خریداری كند.بر این اساس اگر بانك موفق شود از دارندگان ارز، یورو بخرد به ازای هر یورو ۳۲۰۰ تومان سود خواهد نمود.