۹۶۰ واحد مسكن مهر پرند در حال تحویل است

مدیرسا: مدیرعامل شركت عمران پرند از واگذاری ۹۶۰ واحد مسكن مهر در زون ۳ پروژه كیسون اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محسن وطن خواهی با بیان این خبر اظهار داشت: زون ۳ پروژه كیسون به صورت كامل با ۹۶۰ واحد در حال واگذاری به مالكان محترم است.
وطن خواهی اظهار نمود: مالكان محترم می بایست هر چه سریعتر با در دست داشتن مدارك خود به كارگزاری شركت عمران رجوع و نسبت به تحویل واحد خود اقدام نمایند.
مدیر عامل شركت عمران پرند با اشاره به اینكه از ۹۵ هزار واحد مسكن مهر در این شهر، نزدیك به ۷۰ هزار واحد تحویل شده، تصریح كرد: پیشرفت فیزیكی ۲۵ هزار واحد باقی مانده مسكن مهر هم بین ۸۵ تا ۹۶ درصد است و تمام تلاش خویش را به كار گرفته ایم تا هر چه سریعتر پرونده مسكن مهر در شهر جدید پرند بسته شود.