پرواز در فرودگاه بجنورد هم چنان لنگ می زند

مدیرسا: مدیر فرودگاه بجنورد اظهار داشت: فرودگاه بجنورد هم چنان با مشكل كمبود پرواز مواجه می باشد.
سید «مهدی رزاز» در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اضافه كرد: الان فقط شركت مسافربری ماهان در این فرودگاه پرواز دارد كه تعداد آن سه نوبت در هفته است.
وی افزود: البته در خیلی از مواقع این شركت هواپیمایی باز پروازهای خودرا به این فرودگاه لغو كرده است.
رزاز در پاسخ به این پرسش كه پیگیری هایی كه برای انجام پروازهای شركت آسمان از این فرودگاه در حال انجام بود به چه نتیجه ای رسیده است؟ اظهار نمود: این شركت با فرودگاه بجنورد مكاتبه كرده است كه پرواز در این فرودگاه نخواهد داشت.
وی تصریح كرد: الان كمبود پرواز یكی از اشكالات اساسی مسافران فرودگاه بجنورد است كه در خیلی از مواقع مجبور می شوند از فرودگاه مشهد پرواز خودرا انجام دهند.