دادستان شوش خبر داد شناسایی و تعقیب قضایی ۱۵ عامل اصلی تجمعات شوش، بازداشت شدگان با صدور قرار آزاد شدند

مدیرسا: دادستان شوش با اشاره به اینكه در ایام گذشته افرادی با باعث اختلال و سلب آسایش مردم در بعضی نقاط شهر و ترافیك شدند، اظهار داشت: در این راستا ۱۵ نفر از عوامل اصلی و محركین تجمعات غیرقانونی شناسایی و تحت تعقیب قرارگرفتند كه بعد از انجام تحقیقات و اقدامات قانونی با صدور قرار قانونی آزاد شدند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مصطفی نظری با بیان این مطلب، از كارگران كشت و صنعت نیشكر هفت تپه خواست كه مراقب افراد غیر كارگری كه در قالب و پوشش صنفی كارگری قصد سوء استفاده از مقام و جایگاه كارگران زحمتكش را دارند، باشند و بدانند كه مسئولان استانی و شهرستان به صورت جد پیگیر حل مشكلات آنان هستند.

وی ادامه داد: در روز های گذشته متاسفانه افرادی با تحریك یكسری عوامل باعث اختلال و سلب آسایش مردم در بعضی نقاط شهر و ترافیك شدند.

دادستان شوش افزود: در این راستا ۱۵ نفر از عوامل اصلی و محركین تجمعات غیرقانونی شناسایی و تحت تعقیب قرارگرفتند كه بعد از انجام تحقیقات و اقدامات قانونی با صدور قرار قانونی آزاد شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش همینطور اظهار داشت: در این رابطه اعلام شده است كه یك خبرنگار در ارتباط با اجتماعات كارگری هفت تپه دستگیر شده است كه آنرا به شدت تكذیب می نماییم.