وزیر نیرو خبر داد: برگزاری پانزدهمین اجلاس همكاری های اقتصادی ایران و روسیه در تهران

مدیرسا: وزیر نیرو با تاكید بر اینكه۱۵ اجلاس كمیسیون مشترك همكاری های اقتصادی و تجاری دو كشور، سال جاری در تهران برگزار می شود، برتوسعه همكاری های ایران و روسیه تاكید نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نیرو، رضا اردكانیان، در بدو ورود به مسكودر گفت وگو با خبرنگاران با تاكید بر اینكه مسئولیت كمیسیون مشترك همكاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه مهرماه سال جاری به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب هیئت وزیران به وزارت نیرو محول شده است، عنوان كرد: این سفر به منظور پاسخ به دعوت وزیر انرژی روسیه و مذاكره با مقامات ارشد این كشور همچون وزیر قفقاز شمالی، رئیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا و گفت وگو با شركت ها و موسسات بانكی این كشور به منظور پیگیری توافقات و مذاكرات تفصیلی تر انجام شده است. وی با اشاره به اینكه پانزدهمین اجلاس كمیسیون مشترك همكاری های اقتصادی و تجاری دو كشور، سال جاری شمسی در تهران برگزار می شود، افزود: با موضع گیری های خوبی كه دولت روسیه خصوصاً در هفته های اخیر به دنبال اتفاقات ناشی از خروج یك جانبه و غیرقانونی ایالات متحده از برجام اتخاذ نموده است امیدواریم زمینه همكاری در عرصه های مختلف توسعه بیشتری پیدا كند. به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، وزیر نیرو در اولین روز سفر دو روزه خود به روسیه نشست های مشتركی با الكساندر نواك، وزیر انرژی و سرگی چباتاریف، وزیر امور قفقاز شمالی روسیه خواهد داشت.