ویدئو، ماجرای درگیری دانشگاه و كارگران بر سر زمین

مدیرسا: خانه های كوی كارخانه و كوی كارگران ده ونك تهران كه امروز به نام شهید شهامتی شناخته می شود، مدت هاست محل مناقشه اهالی و دانشگاه الزهرا قرار گرفته است. این دانشگاه مدعی است خانه اهالی باز جزئی از پلاك ثبتی واگذار شده در سال ۸۱ است، اما اهالی گفته دیگری دارند. حكم تخلیه این خانه ها، صادر شده و آنها منتظرند كه وكلا راه چاره ای برایشان پیدا كنند.
خبرنگار: سارا سبزی / تصویربردار و تدوینگر: جواد علیزاده / گوینده: حسین هرمزی