معاون دانشگاه علمی كاربردی: صدور مجوز جذب دانشجو در مراكز منوط به ایجاد فضای كار است

به گزارش مدیرسا معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی كاربردی اظهار داشت: صدور مجوز جذب دانشجو در مراكز علمی كاربردی منوط به ایجاد فضای كار است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا منطقه لرستان، دكتر پیش بین در جمع دبیران شورای تعامل مراكز علمی كاربردی این استان، اظهار نمود: خوشبختانه لرستان ظرفیت های خوبی دارد كه باید از آنها بهره برد و از این پتانسیل ها در جهت تولید اشتغال بهره برد.
وی افزود: دبیران شورای تعامل باید سخنگوی دانشجویان باشند و دغدغه های آنان را پیگیری كنند كه خوشبختانه در مراكز علمی كاربردی لرستان شاهد این قضیه هستیم.
پیش بین خاطرنشان كرد: ما می خواهیم دانشجویان دانشگاه علمی كاربردی مطالبه گر باشند و اگر خلاف این قضیه اتفاق بیفتد، نشانه ضعف مسئولین دانشگاه است.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی كاربردی با بیان این كه برای نخستین بار در دوره گذشته اساتید این دانشگاه با استفاده از فراخوان جذب شدند، اضافه كرد: ۴۸ هزار نفر در آن فراخوان شركت كردند و ۸ هزار نفر از آنان در پروسه جذب، گزینش شدند و مجوز تدریس دریافت نمودند.
وی ادامه داد: سوابق و مدارك شركت كنندگان در فراخوان جذب مدرسی كه امسال و به تازگی اعلام شد، در حال بررسی است تا افراد دارای صلاحیت بتوانند در این دانشگاه تدریس كنند.
پیش بین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برای نخستین بار ۵۱ مركز آموزش علمی كاربردی كشور در شورای گسترش، مجوز گسترش گرفتند كه پیگیری برای صدور این مجوز برای دیگر مراكز در حال انجام می باشد.
این مسئول با تاكید بر ضرورت تاسیس مراكز دانشگاه علمی كاربردی در جوار مراكز صنعتی، تصریح كرد: این مراكز باید در كنار كارخانه ها و صنایع تولید شوند و در جهت جامه عمل پوشاندن به این قضیه، مهر سال آینده تنها به مراكزی كه بتوانند محیط و فضای كار در جوار صنعت تولید كنند، مجوز جذب دانشجو داده می شود.
وی با اشاره به این كه رشته های دانشگاه علمی كاربردی بر مبنای نیاز بازار تاسیس می شوند، اظهار نمود: علمی كاربردی تنها دانشگاهی است كه شورای برنامه های درسی آن در داخل دانشگاه برگزار شده و به راحتی می توان درس ها را جابه جا و سر فصل های جدیدی را تعریف كرد.
پیش بین اضافه كرد: برای نخستین بار در سراسر كشور در تمام استان ها جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی كاربردی در حال برگزاری است و هدف از این كار این است كه هویت دانشجویان در این دانشگاه شكل بگیرد تا در آینده تصمیم گیرندگان خوبی برای جامعه و مراكز علمی كاربردی باشند.