عضو هیات رئیسه كانون عالی بازنشستگان كارگری: ۲۰۰ هزار تومان دردی از معیشت كارگران بازنشسته دوا نمی كند

به گزارش مدیرسا عضو هیات رئیسه كانون عالی بازنشستگان كارگری كشور اظهار داشت: بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی مُسكن مقطعی است و دردی از معیشت كارگران بازنشسته دوا نمی نماید.

جواد اكبری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به تصمیم دولت برای عرضه بسته حمایتی به آنهایی كه دریافتی آنها كمتر از سه میلیون تومان در ماه است، اضافه كرد: مقرر است این بسته حمایتی ۶۰۰ هزار تومانی در سه نوبت تا پیش از آخر سال و در هر نوبت به میزان ۲۰۰ هزار تومان پرداخت گردد.

وی با اشاره به اینكه هنوز پرداخت این بسته به كارگران بازنشسته آغاز نشده، اضافه كرد: مقرر است بسته مرحله اول تا ۱۰ روز آینده به كارگران بازنشسته پرداخت گردد.

رئیس كانون بازنشستگان كارگری استان كرمانشاه با اشاره به وجود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر كارگر بازنشسته در كشور، اظهار نمود: از این تعداد ۸۰ درصد زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند و مشمول این بسته می شوند.

اكبری با اشاره به اینكه ۶۰ درصد كارگران بازنشسته كشور هم حداقل بگیر هستند و حدود یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه دریافتی دارند، تصریح كرد: بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی چه دردی از خانواری كه یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی دارد، درمان می كند؟

وی از كاهش قابل توجه قدرت خرید كارگران به دنبال گرانی های اخیر یاد كرد و اظهار داشت: اگر فقط اقلام اولیه خوراكی و پوشاك را در نظر بگیریم، در این بخش ها بیشتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته ایم و این یعنی قدرت خرید كارگران بازنشسته تا ۵۰ درصد كاهش یافته و این بسته ۲۰۰ هزار تومانی بخش كوچكی از این كاهش قدرت خرید را هم جبران نخواهد كرد.

عضو هیات رئیسه كانون عالی بازنشستگان كارگری كشور تصریح كرد: این بسته بد نیست، اما در شرایط فعلی فقط یك مسكن مقطعی است و هزینه خانوارها را جبران نمی كند.

اكبری تنها راه كمك به معیشت خانوارهای بازنشسته كارگری را ترمیم حقوق آنها به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد دانست و عنوان كرد: در كنار این افزایش حقوق، لازم است طرح همسان سازی هم با جدیت پیگیری شود.

اكبری اظهار داشت: كارگران بازنشسته به علت سختی كار حالا گرفتار انواع بیماری ها هستند، چند فرزند بیكار دارند و هزینه زندگی آنها زیاد شده و باید فكر كارشناسی و مستمر برای بهبود وضعیت آنها كرد.