یك مقام وزارت خارجه هند خبر داد: شروع به كار دفتر شركت هندی اپراتور بندر شهید بهشتی در چابهار

مدیرسا: مدیركل یكی از ادارات وزارت امور خارجه هند، از افتتاح دفتر اپراتوری شركت هندی IPGL در بندر شهیدبهشتی چابهار آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، دیپاك میتال در نشست كمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه چابهار اضافه كرد: نشست سه جانبه ایران، هند و افغانستان یك واقعه بسیار خوب، تاریخی و به یادماندنی است.
وی تصریح كرد: آنچه در كمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه چابهار انجام می شود، احداث طرح و برنامه است تا سه كشور ایران، هند و افغانستان، نقش مناسبی در حمل و نقل و لجستیك منطقه داشته باشند.
این مقام مسئول در دولت هندوستان، با اشاره به افتتاح دفتر شركت اپراتوری IPGL در بندر چابهار ابراز امیدواری كرد: این شركت اپراتوری، بزودی برنامه عملیاتی اش را در ایران شروع كند.
مدیركل وزارت امور خارجه هندوستان، بندر چابهار را دروازه ملل و نقطه ارتباطی خیلی خوب بین ایران، جنوب اوراسیا، هندوستان، افغانستان و البته كشورهای آسیای مركزی عنوان نمود.
وی تصریح كرد: نشست كمیته پیگیری اجرایی سازی توافق نامه بین المللی چابهار، به بررسی بیشتر پروتكل ها در این زمینه می پردازد و تعیین می كند سه كشور اصلی در این توافق نامه، چگونه نقش موثرتری در توسعه تجاری و بازرگانی دریایی داشته باشند.
موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه بین كشورهای ایران، هند و چابهار، با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار و اتصال كشور هند و افغانستان به كشورهای آسیای میانه با استفاده از بندر چابهار، توسعه صادرات سه كشور و احداث كریدور بین المللی بین كشورهای مذكور در خردادماه سال ۱۳۹۵، به امضای روسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسید.