مجری طرح گندم اعلام كرد: پیش بینی تولید ۱۳ و نیم میلیون تن گندم در سال زراعی جدید

به گزارش مدیرسا مجری طرح گندم وزارت جهاد كشاورزی اظهار داشت: تولید حدود ۱۳.۵ میلیون تن گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷ هدف گذاری شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، اسماعیل اسفندیاری پور اظهار داشت: برای سال زراعی جاری تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن گندم پیش بینی شده كه علاوه بر تامین نیازهای داخلی، برای ذخیره استراتژیك هم خواهد بود. وی، مجموع تقاضاهای گندم كشور در بخش های مختلف شامل آرد خبازی ها، بخش صنف و صنعت، ماكارونی، بذر و سایر فرآورده ها را ۱۳.۲ تا ۱۳.۵میلیون تن عنوان نمود. مجری طرح گندم اضافه كرد: برنامه كشت و تولید گندم در سال زراعی جاری به استان های كشور ابلاع شده و با مجموعه اقدامات فنی كه انجام داده ایم به دنبال افزایش عملكرد تولید با استفاده از بهره وری هستیم. این مقام مسئول درباره سطح زیر كشت گندم در سال زراعی جاری تصریح كرد: آخرین آمارها از استان های كشور نشان داده است تا ۲۸ آذر ماه امسال از دو میلیون هكتار برنامه كشت گندم آبی، یك میلیون و ۸۵۰ هزار هكتار اراضی زیر كشت رفته و امیدواریم با تكمیل و دریافت آمار نهایی برنامه دو میلیون هكتار محقق شود. وی، سطح زیر كشت گندم دیم را تا همین تاریخ سه میلیون و ۸۵۰ هزار هكتار عنوان نمود و اظهار داشت: این سطح زیر كشت ۵۰ هزار هكتار بیشتر از برنامه تولید است. مجری طرح گندم وزارت جهاد كشاورزی، وضعیت بارندگی پاییز امسال را برای كشت گندم بخصوص گندم دیم مطلوب دانست و خاطرنشان كرد: تا هشتم دی ماه امسال مجموع ارتفاع بارش كشور ۹۳.۵ میلی متر بوده در حالیكه در سال قبل در همین زمان ۲۹.۶ میلی متر و در دوره بلندمدت ۶۸.۱ میلی متر بارش داشته ایم. امسال، سال خوبی برای تولید گندم است وی افزود: میزان بارندگی امسال نسبت به سال قبل ۲۱۶ درصد و نسبت به دوره دراز مدت ۳۷.۲ درصد بیشتر بوده و امسال جزو سال های خیلی خوب برای تولید گندم است. اسفندیاری پور اذعان داشت: نمونه خاك هایی كه دریافت كرده ایم نشان داده است كه ذخیره و نفوذ ناشی از بارندگی ها در خاك ۷۰ تا ۸۰ سانتی متر است و امیدواریم در ادامه سال زراعی جاری بخصوص در بهار، این شرایط ادامه پیدا كند. وی درباره بذر گندم هم اعلام نمود: امسال نزدیك به ۴۷۵ هزار تن بذر گندم تهیه و عمده آن برای كشت پاییزه در اختیار كشاورزان قرار گرفته است و مازاد آن هم برای سال آینده استفاده می گردد. مجری طرح گندم وزارت جهاد كشاورزی با بیان این كه برای بذر گندم امسال هم یارانه پرداخت شده است، اظهار داشت: برای هر كیلوگرم بذر گندم آبی نزدیك به ۱۵۰ تومان و گندم دیم ۳۷۰ تومان یارانه پرداخت شده است. وی كل بذر مورد نیاز گندم كشور را یك میلیون و ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن عنوان نمود و تصریح كرد: قریب به ۴۰ تا ۴۵ درصد بذر گواهی شده گندم در اختیار كشاورزان قرار داده شده و از این رو جزو كشورهای متوسط به بالا در زمینه تامین بذر گواهی شده این محصول هستیم. اسفندیاری پور با بیان این كه ۱۰۰ درصد تولید بذر گندم مصرفی در داخل تولید می شود، خاطرنشان كرد: ۹۰ رقم و لاین جدید گندم آبی و دیم در برنامه تكثیر و تولید بذر قرار دارد. وی افزود: در گندم دیم با همكاری موسسه تحقیقات دیم كشور، رقم سرداری به تدریج از گردونه كشت و كار خارج و ارقام كیفی تر در حال جایگزینی است. وی در عین حال پیش بینی نمود كه در سال زراعی جاری بیشترین میزان تولید گندم در استان های خوزستان، گلستان، كردستان و فارس صورت گیرد و استان های كرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی و شرقی، خراسان رضوی، اردبیل، زنجان، لرستان و مركز هم تولید خوبی داشته باشند.