چرا برخی ایرانیان عشق نمای رومی دارند؟

به گزارش مدیرسا مدیرگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی چالوس بر این مورد تاكید دارد كه استفاده از مصالح ساختمانی باید با بوم سازگار باشد و می گوید: هم اكنون مردم پول زیادی بابت نمای رومی می دهند كه این نماها علاوه بر هزینه های زیادی كه دارد هیچ سازگاری با بوم نداشته و كلیشه ای است و باعث هدررفت سرمایه های ملی هم می گردد.
علی اصغرزاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت نامناسب برخی مصالح در ساخت وساز مازندران، اظهار نمود: نظارت ناكافی از جانب نهادهای نظارتی همانند نظام مهندسی و شهرداری ها باعث ترویج مصالح ساختمانی نامناسب می گردد.
وی با اشاره به اینكه در هر ساخت و سازی باید به میزان انرژی و سیمای شهر توجه گردد، اضافه كرد: باید به این نكات توجه گردد كه آیا مصالح قادر به صرفه جویی در انرژی هستند و یا اینكه این مصالح تا چه میزان با بوم، طبیعت و سیمای شهر و روستا مطابقت دارد و در این میان نقش نهادهای نظارتی بسیار حائز اهمیت می باشد.
این استاد دانشگاه در حوزه معماری با اشاره به اینكه مصالح مورد استفاده در معماری شهری در خیلی از مناطق رعایت نمی گردد، خاطرنشان كرد: متاسفانه استفاده از مصالح عمومی كه دارای كیفیت بومی باشد بسیار كم شده، همینطور مصالحی به بازار آمده كه با بوم سازگار نبوده و این یك ضعف بزرگ است.
اصغرزاده تصریح كرد: در یك دوره ای، مصالح نامانوسی همچون كامپوزیت بسیار رایج شدند كه این مواد بسیار نابخردانه و نامتوازن در بناها به كار برده شدند.
مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد چالوس بر ضرورت تشكیل كمیته نظارت بر استفاده از مصالح ساختمانی در شمال كشور تصریح كرد و خاطرنشان كرد: استفاده از چوب در معماری می تواند جایگزین خیلی از مصالح در ساختمان و نما باشد كه نیاز است این صنعت تقویت شود. متاسفانه با وجود داشتن رشته چوب در دانشگاه های شمالی كشور و ظرفیت های فراوانی كه در صنعت چوب وجود دارد اما چوب مورد نیاز از خارج از كشور وارد می گردد كه نیاز است به این صنعت و فارغ التحصیلان این رشته توجه بیشتری صورت گیرد.
این استاد دانشگاه معماری با اشاره به اینكه تركیب آجر، سیمان، ماسه و چوب برای ساختمان بسیار مناسب می باشد، تصریح كرد: دلیلی وجود ندارد كه به جای مصالح ارزان و مناسب به سمت مصالح پرطمطراقی رفت كه هزینه زیادی را بر دوش كارفرما وارد می نماید.
اصغرزاده، استفاده از سفال را در سقف ساختمان بعنوان یكی از مصالح مناسب مطابق با بوم و سیمای طبیعی دانست و اظهار داشت: در صنعت معماری، سقف بعنوان نمای پنجم مطرح است كه دارای اهمیت زیادی بوده و به جای استفاده از مصالح سرطان زا كه در دوره ای بسیار متداول شده بود می توان از سفال بهره برد.
وی افزود: در دهه های ۳۰ و ۴۰ پیوستگی خوبی در سقف منازل وجود داشت كه متاسفانه حالا وجود ندارد ازاین رو باید نظام مهندسی و شهرداری را اجبار كرد كه به پیوستگی سقف منازل هم توجه نمایند. استفاده از سفال و آجر علاوه بر سازگاری با بوم باعث جلوگیری خروج ارز از كشور و در نتیجه اشتغالزایی می گردد.