طی دومین هفته بهمن ماه رقم خورد؛ رشد ارزش كل معاملات فرابورس ایران، معامله ۴ و دو دهم میلیارد ریال اوراق

به گزارش مدیرسا در دومین روز از دومین هفته معاملاتی بهمن ماه بیشتر از ۶۲۷ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۴ هزار و ۱۸۸ میلیارد و ۴۳۹ میلیون ریال در مجموع بازارهای فرابورس میان معامله گران دست به دست شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از فرابورس ایران، قسمت عمده ای از ارزش معاملات امروز ۷ بهمن ماه ۹۷ كه نسبت به روز گذشته رشد ۱۸ درصدی را نشان می داد، به معاملات اوراق بدهی در بازار ابزارهای نوین مالی اختصاص داشت به صورتی كه ارزش دو معامله بلوكی در نمادهای «اشاد۹۴» و «شستا۹۹۲۲» در این بازار بیشتر از یك هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال بود.
در این بازار امروز ۱۶ میلیون ورقه به ارزش ۲ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال معامله شد و «اخزا۷۰۹» بیشترین ارزش معاملاتی را از آن خود كرد.
در سمت دیگر بازار، معاملات سهام در دو بازار اول و دوم امروز با جابه جایی ۳۱۵ میلیون سهم به ارزش یك هزار و ۳۵ میلیارد ریال و خرید و فروش ۲۴۲ میلیون سهم به ارزش ۶۴۰ میلیارد ریال در بازار پایه مورد پیگیری قرار|گرفت.
از طرف دیگر، پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترك آسمان امید در نماد «آسامید» هم با معامله بیشتر از ۶.۵ میلیون ورقه امروز در بازار سوم فرابورس مورد پیگیری قرار|گرفت كه حقیقی ها مشاركت حدود ۲۶ درصدی در سمت خرید داشتند.
رصد نمادهای فرابورسی در روزی كه گذشت هم نشان داده است بیشترین افزایش قیمت مربوط به نماد «حآسا» بوده و بیشترین كاهش قیمت نسبت به قیمت پایانی را نماد «زشگزا» تجربه كرده است و سه نماد «ذوب»، «سمگا» و «زاگرس» پُربازدیدترین نمادها در جریان معاملات امروز بودند.
همچنین عنوان بیشترین حجم معاملاتی در بین تمامی بازارهای فرابورس به نماد «ذوب» با حجم معاملات ۸۴ میلیونی رسید و نماد «زدشت» با ارزش معاملات بیشتر از ۱۵۰ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملاتی را در بین تمامی نمادها در اختیار گرفت.
در نهایت، شاخص كل هم امروز ضمن تجربه افت ۲۰ واحدی در انتها معاملات در سطح ۱۹۴۲ واحدی ایستاد. معاملات منفی در نمادهای «زاگرس»، «مارون» و «هرمز» بیشتر از هر چیز بر افت حدود یك درصدی امروز این نماگر موثر بود به صورتی كه اهرم مثبت و ۳ واحدی نماد «دماوند» هم نتوانست بر این آثار منفی غلبه كند.