توسط وزیر جهاد كشاورزی؛ كلنگ طرح توسعه یك واحد دامی در بوئین زهرا به زمین زده شد

به گزارش مدیرسا كلنگ طرح توسعه یك واحد دامی توسط وزیر جهاد كشاورزی به زمین زده شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، در مراسمی با حضور وزیر جهاد كشاورزی عملیات اجرایی طرح توسعه یك واحد دامی در بوئین زهرا شروع شد. طرح توسعه این واحد با ظرفیت ۲۵۰۰ راس دام دوشا با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار بخش خصوصی در مدت یك سال ایجاد می شود. با اجرای طرح توسعه این واحد در روستای شیشه قلعه ار توابع بوئین زهرا زمینه اشتغال ۴۰ نفر در منطقه فراهم خواهد شد.