مهلت ۳ ساله و بخشودگی جرایم دیركرد كشاورزان خسارت دیده در مخاطرات طبیعی

مدیرسا: سازمان مدیریت بحران كشور با همكاری وزارت جهاد كشاورزی و دو بانك مركزی و كشاورزی، با تدوین دستورالعملی برای كشاورزان خسارت دیده در مخاطرات طبیعی كه سررسید بدهی های بانكی شان فرا رسیده، تسهیلاتی را اتخاذ نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، اسماعیل نجار معاون وزیر كشور و رئیس سازمان مدیریت بحران كشور در این باره، اظهار داشت: كشاورزان خسارت دیده كه سررسید بدهی آنها از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۶‬ لغایت‬ ۲۹/‏۱۲/‏۱۳۷۹‬ است، می توانند بوسیله كارگروه های شهرستانی نسبت به پیگیری امهال تسهیلات خود اقدام نمایند.
رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران كشور با اشاره به سهم هریك از استان های كشور از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال (موضوع بند ۴ مصوبه ۱۲۴۴۱۶ مورخ ۲۱/‏۰۹/‏۹۷‬ هیأت وزیران) در دستورالعمل اجرایی بند قانونی تصریح كرد: توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر استان، بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان می باشد.
معاون وزیر كشور درباره ترتیبات اجرایی معرفی افراد مشمول روند امهال اشاره كرد: ذی نفعان مشمول می باید درخواست خود و نام مؤسسه اعتباری عامل خودرا به دبیرخانه كارگروه (مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان) اعلام نمایند تا دبیرخانه نسبت به بررسی و تأیید اولیه تقاضای ذی نفعان مشمول اقدام و نتایج را به مؤسسه اعتباری عامل اعلام نماید.
نجار اضافه كرد: مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعلام اصل و مانده تسهیلات و همین طور هزینه های در رابطه با بخشودگی سود، كارمزد و جرایم و امهال سه ساله تسهیلات هریك از ذی نفعان مشمول بر طبق مفاد این دستورالعمل، به دبیرخانه كارگروه اقدام نماید.
رئیس سازمان مدیریت بحران كشور اشاره كرد: كارگروه مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده در این دستورالعمل، حداكثر ظرف یك هفته سپس اعلام مؤسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذی نفعان مشمول و همین طور تأیید هزینه های مربوطه در قالب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به مؤسسه اعتباری عامل اعلام نماید.
وی ادامه داد: مؤسسه اعتباری عامل موظف است سپس انجام اقدامات لازم جهت بخشودگی سود، كارمزد و جرایم متعلقه و هزینه امهال سه ساله، آمار استانی مربوطه را در مقاطع ماهانه به كارگروه و بانك مركزی جهت انعكاس به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
بر طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران كشور گفت: كارگروه موظف است صرفاً در قالب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذی نفعان مشمول به مؤسسه اعتباری عامل اقدام نماید.