نوبخت: بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی میان ۱۶ میلیون خانوار توزیع شد

مدیرسا: رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: تابحال بسته های ۲۰۰ هزار تومانی جبرانی و حمایتی، میان ۱۶ میلیون خانوار كه ۵۰ میلیون نفر از جمعیت را شامل می شود، توزیع شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت با اشاره به اینكه هر مابه التفاوتی كه از بحث تغییر قیمت ارز از شروع سال حاصل شود، به مردم اختصاص می یابد، اظهار داشت: حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز به كالاهای اساسی اختصاص یافته كه مبلغ ریالی آن، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می شود؛ ضمن اینكه دولت حاضر شده این مابه التفاوت را از واردكنندگان و تولیدكنندگان دریافت نكند، به شرط اینكه قیمت كالاها باز افزایش نیابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینكه اقدام دیگر دولت برای پشتیبانی از سفره مردم و عدم افزایش قیمت كالاهای اساسی، پرداخت مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها بود، اضافه كرد: تابحال ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مابه التفاوت، به صورت بسته كمك های ۲۰۰ هزار تومانی، توزیع شده كه به حدود ۱۶ میلیون خانوار و ۵۰ میلیون نفر، بسته های ۲۰۰ هزار تومانی جبرانی پرداخت گردیده است.
وی اشاره كرد: سال آینده هر مابه التفاوتی از نرخ ارز برای دولت حاصل شود، به صورت كامل به مردم بازگردانده می شود.