به دستور شهردار آبادان: ورود كامیون های پروژه فاز ۲ پالایشگاه آبادان به شهر ممنوع گردید

به گزارش مدیرسا به دستور شهردار آبادان، ورود كامیون های سنگین مربوط به پروژه در حال اجرای فاز ۲ پالایشگاه، به شهر ممنوع گردید.

شهردار آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم تمكین مجریان پروژه فاز ۲ پالایشگاه به جهت پرداخت عوارض ساخت و ساز به شهرداری اظهار داشت: تا زمانی كه تكلیف عوارض پرداختی به شهرداری از جانب مجریان پروژه تعیین نشود، از ورود كامیون های آنان به شهر جلوگیری می نماییم.
حسین حمیدپور میزان بدهی فاز ۲ پالایشگاه به شهرداری آبادان را بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال عنوان نمود و اضافه كرد: متاسفانه به رغم درخواست های مكرر در پرداخت عوارض از جانب مجریان پروژه فاز ۲ پالایشگاه، اما تابحال از انجام آن شانه خالی كرده اند.
وی اظهار نمود: نشست های مكرر با مجریان فاز ۲ پالایشگاه و نمایندگان وزارت نفت در این باره هم حاصلی به دنبال نداشت.
شهردار آبادان با اشاره به صدمات حاصل از تردد كامیون های سنگین حمل بار مربوط به این پروژه به زیر ساخت ها و معابر شهری، خاطرنشان كرد: متاسفانه بعضی از ارگان ها و شركت ها با پرداخت نكردن عوارض خود به شهر داری كه جزو حقوق شهروندان به حساب می آید، در حق این شهر و مردمانش ستم می كنند.
حمیدپور تصریح كرد: برای دریافت حق شهروندان از مجموعه فاز ۲ پالایشگاه از هیچ اقدامی فروگذار نمی نماییم بنابراین تا تعیین تكلیف بدهی مربوط به عوارض ساخت و ساز از جانب مجریان فاز ۲ پالایشگاه به شهرداری، مانع از ورود كامیون های حمل بارشان به شهر می نماییم.