چند درصد پست های مدیریتی اروپایی در اختیار زنان است؟

به گزارش مدیرسا مركز آمار اروپا اعلام نمود یك پست از هر سه پست مدیریتی در اختیار زنان است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، حدود ۹.۴ میلیون مدیر در اروپا وجود دارد كه از این تعداد ۶ میلیون نفر مرد و ۳.۴ میلیون نفر معادل ۳۶ درصد زن هستند. با این وجود تا آخر سال ۲۰۱۸ سهم زنان از كرسی های هیأت مدیره شركت های بزرگ اروپایی تنها ۲۷ درصد بوده است.
بیشترین سهم زنان از مشاغل مدیریتی در سطح اتحادیه اروپا در لتونی با ۵۶ درصد مشاهده شده است و بعد از این كشور، بلغارستان و استونی هر دو با ۴۹ درصد، لهستان و اسلوونی هر دو با ۴۷ درصد، مجارستان با ۴۳ درصد، لیتوانی و سوئد هر دو با ۴۲ درصد، ایرلند با ۴۱ درصد و اسلواكی با ۴۰ درصد قرار گرفته اند.
برخلاف تصور عمومی، كشورهای صنعتی و پیشرفته غرب اروپا پایین ترین میزان سهم زنان از مشاغل مدیریتی را دارند به گونه ای كه زنان لوكزامبورگی تنها ۱۵ درصد از این مشاغل را عهده دار هستند و زنان قبرسی با ۲۳ درصد چك، دانمارك و ایتالیا هر سه با ۲۹ درصد، هلند با ۲۹ درصد، آلمان با ۳۰ درصد و یونان و اتریش با ۳۲ درصد، بیشترین اختلاف بین تعداد مدیران زن و مرد را دارا هستند.
در میان اعضای هیأت مدیره هم زنان فرانسوی با ۴۴ درصد، بیشترین سهم را دارند و بعد از آنها، زنان ایتالیایی و سوئدی با ۳۶ درصد، فنلاند با ۳۵ درصد و آلمان با ۳۴ درصد حضور دارند. از سوی دیگر كمترین حضور زنان در میان اعضای هیأت مدیره شركت های بزرگ اروپایی مربوط به استونی با ۸ درصد است و بعد از این كشور، یونان با ۹ درصد، مالت با ۱۰ درصد، قبرس، لیتوانی و رومانی هر سه با ۱۱ درصد و لوكزامبورگ با ۱۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.