عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح كرد؛ دو ایراد مجمع تشخیص به بودجه ۹۸، مجلس كسری بودجه ۹۸ را تشدید كرد

به گزارش مدیرسا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینكه مجمع به بودجه سال ۹۸ دو ایراد اساسی را وارد دانسته است، اظهار داشت: لایحه بودجه كسری داشت و در مجلس این كسری تشدید شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، داوود دانش جعفری در نشست صدمه شناسی نظام بودجه ریزی كشور با اشاره به اینكه ۳۱ بند از ۸۰ بند سیاست های كلی برنامه ششم مربوط به امور اقتصادی می باشد، تصریح كرد: بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبری وظیفه نظارت بر رابطه بودجه با سیاست های كلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار كرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: همینطور طبق ماده ۷ مقررات نظارت بر مجمع، مصوبات مجلس از نظر انطباق و عدم انطباق با سیاست های كلی مصوب را مجمع بررسی می كند و در نهایت اگر در مصوبه مغایرت و یا عدم انطباقی وجود داشته باشد مجمع از راه شورای مجمع اعمال نظر می كند.
وی، اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه، پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به بخش های دولتی، توسعه فعالیت های اقتصادی دولت بر خلاف سیاست های كلی اصل ۴۴، تضعیف نظام مالی كشور با انتشار گسترده اوراق مالی، رد دیون از محل واگذاری سهام شركت های دولتی و عدم رعایت اصل صرفه جویی در هزینه های عمومی كشور را همچون مغایرت های پرتكرار بودجه با سیاست های كلی نظام عنوان نمود.
دانش جعفری با اشاره به اینكه طبق سیاست های اصل ۴۴، دولت می تواند تا ۸۰ درصد سهام شركت های خویش را واگذار كند، خاطرنشان كرد: این در شرایطی است كه خیلی از این واگذاری ها رعایت نشده است كه در این خصوص می توان به واگذاری از وزارت صنعت و وزارت رفاه اشاره نمود كه در واقع این واگذاری جهت رد دیون بوده است.
وی همینطور با اشاره به موارد پرتكرار عدم انطباق بودجه با سیاست های كلی نظام تصریح كرد: این موارد شامل بند ۹ سیاست های كلی برنامه ششم (اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی)، بند ۱۸ سیاست های كلی برنامه ششم (افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های نفت و گاز)، بند ۱۸ سیاست های كلی برنامه ششم (برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۰.۳۴)، بند ۳۲ سیاست های كلی برنامه ششم (استقرار نظام جامع یكپارچه شفاف كارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی كشور) و بند ۷۰ سیاست های كلی برنامه ششم (اجرای نقشه مهندسی فرهنگی كشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم) را شامل می شود.
دانش جعفری به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال ۹۸ اشاره نمود و اظهار داشت: مجمع دو ایراد اساسی به بودجه سال آینده وارد دانسته كه «تشدید كسری بودجه» و «ایجاد تكلیف بودجه ای جهت استفاده از منابع و صندوق توسعه ملی» است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این مسائل مغایر سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف و سیاست های كلی برنامه ششم توسعه شناخته شده است.
به گفته دانش جعفری در لایحه بودجه دولت، كسری وجود داشت و در مجلس این كسری تشدید شد.