شركت عمران پردیس اعلام كرد زمان تحویل قراردادهای ۵ برگی ضد جعل پردیس

به گزارش مدیرسا قراردادهای پنج برگی مسكن مهر فاز ۱۱ شهر جدید پردیس تا آخر سال و فازهای ۵، ۸ و ۹ تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ چاپ و به امضای پیمانكار و شركت عمران پردیس می رسد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، شركت عمران شهر جدید پردیس اعلام نمود: قراردادهای رسمی واگذاری مسكن مهر (پنج برگی) كلیه متقاضیان فاز ۱۱( شركت كوزو) تا آخر سال و هم چنین قراردادهای رسمی واگذاری مسكن مهر (پنج برگی) متقاضیان فازهای ۵، ۸ و ۹ تا آخر اردیبهشت ۹۸ چاپ و به امضای پیمانكار مربوطه و شركت عمران شهر جدید پردیس می رسد.
تمامی متقاضیانی كه تا ۲۵ اسفند ماه سال ۹۷ از مبالغ باقی مانده آورده متقاضیان، حداقل چهل میلیون ریال واریزی داشته باشند، مشمول مقررات تقسیط آورده مابقی در زمان تحویل قرارداد واگذاری مسكن مهر (۵ برگی) خواهند شد. متقاضیان محترم می توانند مابقی آورده خویش را در اقساط شش ماهه، حداكثر تا زمان تحویل واحد خود تكمیل كنند.
متقاضیانی كه آورده خویش را تا ۲۵ اسفند ماه سال ۹۷ تكمیل كنند، در اولویت تحویل قراردادهای واگذاری مسكن مهر می باشند. این قراردادها در فاز ۱۱ حداكثر تا ۱۵ اردیبهشت سال ۹۸ و در سایر فازها حداكثر تا ۱۵ خرداد ماه سال ۹۸ تحویل داده خواهد شد.
كلیه واحدهای كارگزاری موظف به رعایت مفاد این اطلاعیه می باشند و همكاری لازم با متقاضیان محترم صورت می گیرد.
در این اطلاعیه هم چنین آمده است: متقاضیان محترم مسكن مهر شهر جدید پردیس، چنانچه مستحضرید با عنایت خداوند متعال و دستورات مساعد وزیر محترم راه و شهرسازی اكثریت قریب به اتفاق پروژه های مسكن مهر در فازهای ۵، ۸، ۹ و ۱۱ باز فعال و تصمیمات عملیاتی و اجرایی در جهت تكمیل پروژه ها و تحویل واحدها به متقاضیان انجام و برنامه ریزی و اقدامات زیر در سه ماهه اخیر انجام شده است:
۱- برنامه ریزی و زمان بندی تحویل بلوك های پروژه ها كه به تدریج زمان بندی آن اعلام رسمی خواهد شد.
۲- چاپ قراردادهای واگذاری مسكن مهر (پنج برگی) و دعوت از متقاضیان برای تحویل قراردادها كه با عنایت به ظرفیت های مكانی كارگزاری روزانه نزدیك به سیصد نفر، تحویل قراردادها انجام گردید.
۳- تحویل بلوك های آماده سكونت در فازهای مختلف كه در سه ماهه اخیر نزدیك به سه هزار واحد تحویل داده شده است.