یك عضو كمیسیون عمران مجلس: دولت به كمك بخش خصوصی برنامه منسجمی برای تولید مسكن داشته باشد

مدیرسا: یك عضو كمیسیون عمران مجلس با تاكید بر اینكه «دولت باید برنامه منسجمی برای تولید سالانه یك میلیون مسكن داشته باشد»، اظهار داشت: دولت باید با سیاست های حمایتی توسط بخش خصوصی مبادرت به ساخت مسكن تا سقف یك میلیون كرده و آنرا در اختیار جامعه هدف قرار دهد تا شاهد انباشته شدن تقاضا و افزایش فشار نباشیم.
مجید كیان پور در گفتگو با ایسنا درباره راه های مدیریت بازار مسكن در سال جدید بیان كرد: در كشور سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یك میلیون واحد مسكن نیاز داریم كه حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار واحد معمولا توسط بخش خصوصی تولید می شود و برای تولید مابقی هنوز برنامه منسجمی نتوانسته ایم ایجاد نماییم.
ایشان در ادامه اظهار نمود: به صورت روتین دولت می تواند از راه انجمن هایی كه وجود دارد مانند انبوه سازان مبادرت به برنامه ریزی و ساخت مسكن كند اما در طول این سال ها چنین چیزی نبوده و برنامه مشخصی جهت استفاده از ظرفیت شركت های ساختمانی و انجمن ها نداشته است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: حداقل نیاز است دولت به كمك بخش خصوصی كه مورد حمایت دولت هستند نظیر انبوه سازان یا شركت های سازنده تولید انبوه یك بسته سیاستی و حمایتی ایجاد كند تا ایجاد مسكن برای دهك های سوم تا پنجم با قیمت پایین تری تمام شود.
این عضو كمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح كرد: از جانب دیگر دولت باید سیاست گذاری انجام دهد و مشوق ها و تسهیلات حمایتی در نظر بگیرد و بخش خصوصی هم اجرا نماید تا شاهد تولید و ساخت مسكن تا سقف یك میلیون باشیم. هر چه ما از برنامه عقب بمانیم تقاضاها انباشته خواهد شد و فشارش بر روی بازار اجاره بها خواهد آمد.
كیان پور در ادامه اظهار نمود: ما باید سالانه تا سقف یك میلیون تولید مسكن داشته باشیم و تلاش نماییم با سیاست گذاری و تأمین اعتبار لازم و سیاست های حمایتی جوانان و سایر اقشار متوسط جامعه صاحب مسكن شوند. دولت باید كمك نماید قیمت تمام شده ملك و قیمت فروش را با نظارت پایین بیاورد. دولت می تواند با یك تیم كارشناسی مشوق هایی را در مورد مجانی كردن پروانه ساخت، بحث بیمه و مالیات و بحث عوارض ساختمانی در نظر بگیرد.
او در آخر اظهار داشت: البته وزیر راه و شهرسازی اعلام نموده ساخت ۴۰۰ هزار واحد در دستور كار است اما این میزان برای یكسال پاسخگو است.