با رای دادگاه لوكزامبورگ؛ ۱ ۷میلیارد دلار دارایی توقیف شده بانك مركزی در آمریكا آزاد شد

به گزارش مدیرسا رئیس كل بانك مركزی از لغو توقیف ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی های بانك مركزی ایران در آمریكا اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از بانك مركزی، عبدالناصر همتی اعلام نمود: امروز خبر خوبی از همكاران حقوقی ام دریافت كردم. خبر كوتاه اما بسیار مهم بود. جمهوری اسلامی ایران به یك پیروزی مهم حقوقی دیگر در مقابل آمریكا دست یافت. رئیس كل بانك مركزی تصریح كرد: به دنبال شكایت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و همكاری صمیمانه وزارت امورخارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مركز حقوقی ریاست جمهوری و دفاعیات حقوقی قوی و مستدل حقوقدانان كشورمان، حكم توقیف ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی های بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه لوكزامبورگ لغو شد. دارایی بانك مركزی با درخواست یك دادگاه امریكایی به بهانه دست داشتن ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر توقیف شده بود.