وزارت نیرو اعلام كرد: بارندگی در سال آبی جاری، ۱۸۷ درصد رشد كرد

به گزارش مدیرسا بر مبنای آمار شركت مدیریت منابع آب وزارت نیرو، حجم بارندگی در سال آبی جاری(از اول مهر ۹۷ تا ۱۴ فروردین ۹۸)، نسبت به سال قبل ۱۸۷ درصد افزایش دارد.
به گزارش مدیرسا به نقل از شركت مدیریت منابع آب وزارت نیرو، حجم بارندگی در سال آبی جاری از اول مهر ۹۷ تا ۱۴ فروردین نسبت به سال قبل ۱۸۷ درصد افزایش دارد.ارتفاع كل ریزش های جوی از اول مهر لغایت ۱۴ فروردین سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۲۷۸ میلی متر است.این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه بلند مدت (۱۸۴ میلی متر) ۵۱ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۹۷ میلی متر) ۱۸۷ درصد افزایش نشان داده است. ضمناً حجم بارش اول مهر تا آخر ۱۴ فروردین معادل ۴۵۸.۱۵۲ میلیارد مترمكعب بوده است.