امضای ۶ تفاهم نامه بین ایران و بلغارستان برای تقویت همكاری ها

مدیرسا: ایران و بلغارستان یادداشت تفاهم نامه هایی در زمینه همكاریهای بندری و دریایی، پستی، اتاق بازرگانی، هواشناسی واستاندارد امضا كردند.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در نوزدهمین اجلاس كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلغارستان، فضای حاكم بر اجلاس را مثبت ارزیابی كرد و گفت: در ملاقات با مقامات عالی رتبه بلغاری سطح مشاركت و برنامه های میزبانی آنان بسیار هدفمند، مطلوب و سازنده بود. وی با اشاره به دستاوردهای نوزدهمین كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی ایران و بلغارستان، تقویت اراده مثبت یك عضو اتحادیه اروپا برای همكاریهای اقتصادی با ایران، با هدف متوازن كردن سیاست خارجی در عرصه روابط بین المللی را از دستاوردهای سفرش به بلغارستان برشمرد و اضافه كرد: برگزاری نشست مشترك بخش خصوصی، ناظر بر حمایت دولت ها از توسعه همكاریهای تجاری بخش خصوصی، نشست روابط اقتصادی با یك عضو اتحادیه اروپا، تنظیم برنامه توسعه همكاریهای اقتصادی با بلغارستان برای آینده در حوزه های مهم اقتصادی و تجاری، صنعتی، حمل و نقل، گردشگری، ارتباطات، انرژی، بانكی و سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی از دیگر دستاوردهای این سفر بود. وزیر راه و شهرسازی به امضای تفاهم نامه در جریان این سفر اشاره نمود و گفت: یادداشت تفاهم نامه هایی در زمینه همكاریهای بندری و دریایی، پستی، اتاق بازرگانی، هواشناسی، استاندارد، اقتصادی و سند جامع اجلاس بین هیأت ایرانی و بلغاری برای تقویت همكاری دوجانبه به امضا رسید. گفتنی است: نوزدهمین اجلاس كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلغارستان با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و هیأت همراه، ۲۸ و ۲۹ فروردین در صوفیا، پایتخت بلغارستان انجام شد و وزیر راه و شهرسازی با نخست وزیر، وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان عالی رتبه این كشور در نشست های جداگانه دیدار و گفت و گو كرد.