دستورالعمل الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ابلاغ گردید

به گزارش مدیرسا شورای عالی انرژی كشور در جهت وظایف تصریح شده در تبصره ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف، الگوی مصرف برق و گاز طبیعی را تصویب كرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، برپایه ماده ۴ این تصویب نامه، وزارتخانه های نفت و نیرو موظف می باشند كه با همكاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران، در قالب كارگروه، در مدت نه ماه از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به بازبینی استاندارد برچسب انرژی ساختمان ها اقدام نمایند، به نحوی كه تعیین الگوی مصرف انرژی ساختمان با استفاده از قبوض مصرف (تفكیك شده برق و گاز) امكان پذیر باشد. به باعث ماده ۵، افزایش تعرفه مبحث این دستورالعمل شامل آن دسته از مشتركانی خواهد شد كه مصارف آنها بیشتر از الگوهای مصرف برق و گاز طبیعی مطابق با استاندارد برچسب انرژی بازبینی شده باشد. در ادامه همین ماده تصریح شده است كه وزارتخانه های نفت و نیرو موظف می باشند، بعد از تدوین و ابلاغ استانداردهای مبحث ماده چهارم این دستورالعمل، نسبت به اطلاع رسانی و اخطار در مورد مصرف مشتركان و افزایش تعرفه ماده ۱۸ قانون پیش از اعلام الزامی استاندارد، اقدام نمایند. این دستورالعمل، وزارت خانه های نفت و نیرو را موظف می كند نسبت به اشاعه فرهنگ صرفه جویی انرژی و راهكارهای ارتقای رده های انرژی در ساختمان ها اقدام نمایند. این دستورالعمل از جانب محمدباقرنوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور برای اجرا به وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی، راه و شهرسازی، كشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و سازمان های انرژی اتمی ایران، حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد ایران ابلاغ گردید.