رئیس سازمان حفظ نباتات: مبارزه با ملخ صحرایی در ۱۳۴ هزار هكتار اراضی انجام شد

مدیرسا: رئیس سازمان حفظ نباتات از اجرای عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی در سطح ۱۳۳ هزار و ۸۶۴ هكتار از اراضی مناطق آلوده آگاهی داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، محمدرضا درگاهی با بیان این خبر درباره آخرین وضعیت و سطح كل مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی در كشور تا به امروز اظهار نمود: عملیات مبازره با علف های هرز در سطح ۳ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۷۸۰ هكتار انجام شده است. وی با اشاره به مبارزه با آفت سن در سطح ۲۴۸ هزار و ۵۳۸ هكتار، عنوان كرد: مبارزه با بیماری زنگ زرد در ۳۷ هزار و ۴۵۰ هكتار، سایر بیماری ها در سطح ۲۳۰ هزار و ۵۶۰ هكتار و مبارزه با سایر آفات در ۱۷۱ هزار و ۱۹۰ هكتار صورت گرفته است.

منبع: