یك مقام مسئول اعلام كرد: بانك مركزی، مسئول اعلام میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات

به گزارش مدیرسا رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اعلام نمود: بانك مركزی مسئول اعلام میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
به گزارش مدیرسا به نقل از كنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز آماری از بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط مسئولی اعلام شده كه با واقعیت فاصله بسیاری داشت؛ ولی سبب شد جوی بر ضد صادركنندگان بر پا شود؛ در صورتی كه مسئولیت بازگشت ارز صادراتی بر عهده بانك مركزی بوده و آمار اعلامی این نهاد رسمیت دارد. رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اضافه كرد: خوب است برای رفع شبهات، آمار رسمی منتشر شود. به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، روز گذشته سعید میرشجاعیان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده بود كه ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به هیچ طریقی به كشور برنگشته است.