تا زمستان امسال انجام می شود: به روزرسانی تعهدات معوق ایران خودرو

به گزارش مدیرسا معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو، از اجرای تمامی تعهدات معوق تا آخر زمستان امسال اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از گروه خودروسازی ایران خودرو، اهورا گلیاری، معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با بیان این كه فروش فوری روزانه ایران خودرو با برنامه و محاسبه دقیق است، اظهار داشت: فروش فوری بعنوان ابزاری برای كنترل وضعیت بازار نشان داد كه می تواند مؤثر عمل كند، همانطور كه افزایش لجام گسیخته قیمت در بازار اسفندماه سال گذشته، با اتخاذ و ابلاغ و اجرای این سیاست كنترل شد. اعداد و ارقام بازار هم موید این مورد بود. وی افزود: ۲۰ درصد از تولید روزانه ایران خودرو برای تعهدات جدید فروش فوری اختصاص دارد و بقیه برای تعهدات معوق است. وقتی واسطه ها و افرادی كه خودرو را با هدف سرمایه وارد بازار می كنند تا نهایت سود را ببرند، تنها عرضه كننده خودرو در بازار بوده و رقیبی برای آنان وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت كه قیمت بازار كنترل شود یا كاهش پیدا كند. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو اجرای طرح فروش فوری در اسفندماه گذشته را موفق ارزیابی كرد و اضافه كرد: ما موفق شدیم در اسفندماه سال ۹۷ قیمت ها را كنترل كرده و كاهش دهیم. مقایسه قیمت بازار در خودروهایی كه به تعداد كمتر ارائه شد نشان داده است این سیاست درست بوده است. دسته ای از مشتریان افرادی هستند كه در صف انتظار تحویل خودرو هستند، دسته ای از مشتریان هم نیاز روز به خودرو دارند. اگر طرح فروش خودرو توسط خودروساز اجرا نشود، مشتری برای رفع نیاز خود ناچار به رجوع به واسطه گران است. با اجرای طرح فروش فوری، صدای دیگری به جز صدای واسطه گران در بازار شنیده می شود. گلیاری از كنترل كد ملی، عدم خرید در ۱۸ ماه گذشته یا سن افراد كه بالای ۱۸ ثبت نام كنندگان و یا حذف كدهای ملی خرید از سایپا را بعنوان ابزار در اختیار خودروساز برای جدا كردن مصرف كننده واقعی از سرمایه گذاران نام برد و اظهار داشت: استفاده از این ابزارها توانسته به میزان بسیار زیادی مداخله واسطه گران را كم كند. زمانی جذابیت برای خرید كم می شود كه فاصله قیمت كارخانه و بازار كم تر شود و در آن زمان فرصت های سرمایه گذاری در بخش های دیگری ایجاد می شود. این مقام مسؤول روند فعلی قیمت ها در بازار را كاهشی دانست و اظهار داشت: طبق تحلیل های بازار و اعداد و ارقام موجود، اندازه فعلی بازار مشخص و به اندازه نیاز واقعی مصرف كننده نیست. وقتی به خودرو بعنوان كالای سرمایه ای نگاه شود، شرایط متفاوت خواهد بود. وی درباره تعهدات معوق اظهار داشت: تعداد بسیار ناچیزی از تعهدات محصول ۲۰۰۸ میلادی از سال ۹۶ باقی مانده كه در همین روزهای آینده اجرا خواهد شد، ایران خودرو تعهدات سال قبل را هم به ماه های پایانی رسانده است. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو ضمن رد امكان ثبت نام چند دستگاه خودرو توسط یك كد ملی اظهار داشت: به هیچ عنوان امكان ثبت نام تكراری جهت یك فرد در سامانه ثبت نام شركت ایران خودرو وجود ندارد و این مورد به صورت كامل كنترل می شود. گلیاری كارخانه خودروسازی را یك فرایند در حال حركت توصیف كرد و اظهار داشت: برای این كه بتوانیم تعهدات معوق را ایفا نماییم و به خواسته مشتریان برسیم باید چرخ كارخانه ها در حال چرخش باشد. این مقام مسؤول ایفای تعهدات معوق را دغدغه اصلی مدیریت ارشد شركت ایران خودرو اعلام نمود. از سویی دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو را می توان عاملی برای بهبود وضعیت بازار خودرو دانست و با تمهیداتی كه اندیشیده شده و روند افزایشی تولیدی و البته اجرای با قوت طرح، اساسا صنعت خودرو در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت.