مقصودی به مهر خبر داد استیضاح رضا رحمانی در مجلس كلید خورد

به گزارش مدیرسا نماینده مردم سبزوار در مجلس از تدوین طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس اطلاع داد.

حسین مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین طرح استیضاح رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس اطلاع داد.
وی اضافه كرد: باوجود كه این روزها بحث استیضاح وزرایی همچون بطحائی، سلطانی فر، زنگنه و حجتی در مجلس مطرح است، مبحث استیضاح رحمانی نسبت به این وزرا بسیار داغ تر است و موافقان بسیار زیادی دارد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به محورهای این استیضاح، تصریح كرد: نمایندگان از شرایط بخش صنعت ناراضی هستند و معتقدند این بخش از كنترل رحمانی خارج است و وی هیچ كاره است.
مقصودی تصریح كرد: مونسان و یكه زارع در بحث ایران خودرو میدان داری می كنند و رحمانی حتی توان جابجایی این دو نفر را هم ندارد و وضعیت شركت خودروسازی سایپا هم به همین صورت است.
وی افزود: همینطور در بحث قطعه سازان خودرو و نوع پرداخت پول به آنان مفاسدی وجود دارد كه باید مشخص شود.
نماینده مردم سبزوار با اشاره به عدم نظارت بر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: مشكلاتی كه در زمینه تنظیم بازار وجود دارد، یكی از علل اصلی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
مقصودی خاطرنشان كرد: متأسفانه عدم توجه به شایسته سالاری در این وزارتخانه بیداد می كند و افرادی برپایه رانت و خویشاوندی امور اصلی این وزارتخانه را برعهده گرفته اند.
نماینده مردم سبزوار با اشاره به اینكه تحصیلات رحمانی ارتباطی به این وزارتخانه ندارد، اظهار داشت: متأسفانه رحمانی در مورد رشته تحصیلی اش هم سر مجلس كلاه گذاشت و رشته اش ارتباطی به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نداشت؛ وی لیسانس فقه از دانشگاه آزاد دارد.