گزارش مدیرسا به نقل از مهر؛ اشتغال فارغ التحصیلان از برنامه جا ماند، ۲۴ هزار نفر سر كار رفتند

مدیرسا: در صورتیكه برمبنای طرح كارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی قرار بود طی سال های ۹۶ و ۹۷ تعداد ۲۳۵ هزار نفر تحت عنوان كارورز جذب بنگاه های اقتصادی شوند اما فقط ۲۴ هزار نفر جذب شدند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، طرح كارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان از سال ۹۶ تحت عنوان طرح كارورزی آغاز شد؛ طرحی كه طی آن قرار بود طی سال های ۹۶ و ۹۷ تعداد ۲۳۵ هزار دانش آموخته جویای كار جذب بازار كار شوند.
اما برمبنای آخرین گزارشات، تا فروردین امسال بیشتر از ۳۹۱ هزار نفر از دانش آموختگان دانشگاهی جویای كار در سامانه كارورزی ثبت نام كردند و ۱۰۶ هزار نفر واجد شرایط شدند.
همچنین برای جذب كارورزان ۲۹ هزار كارگاه و بنگاه اقتصادی بعنوان متقاضی جذب این افراد در سامانه اعلام آمادگی كردند كه «داشتن زیرساخت های جذب كارورز» و «دارا بودن ظرفیت های آموزش و انتقال دانش» به كارجویان در حین كار دو شرط مهم كارگاه ها برای جذب كارورز بود.
اما با بررسی صلاحیت بنگاه های متقاضی جذب كارورزان، از بین ۲۹ هزار كارگاه متقاضی در نهایت برای ۱۳ هزار و ۱۶۰ بنگاه مجوز جذب كارورز صادر شد و ۲۴ هزار نفر برای طی كارورزی در دوره های ۴ تا ۶ ماهه متناسب با نوع فعالیت، در ۱۳ هزار بنگاه واجد شرایط جذب شدند.
كارورزانی كه در بنگاه ها و واحدهای اقتصادی جذب می شوند در طول مدت دوره مشمول دریافت كمك هزینه می شوند و ماهیانه یك سوم دستمزد مصوب شورای عالی كار معادل حدود ۳۷۰ هزار تومان از طرف دولت به آنها پرداخت می شود.
همچنین كارفرمایان بنگاه هایی كه نسبت به جذب كارورزان اقدام نمایند تا دو سال از پرداخت حق بیمه این افراد معاف خواهند شد.
اما به رغم اینكه برای سال های ۹۶ و ۹۷ جذب ۲۳۵ هزار دانش آموخته جویای كار تحت عنوان كارورز هدف گذاری شده بود، طی مدت مذكور فقط ۲۴ هزار نفر جذب شدند. از روزی كه این افراد تحت عنوان كارورز فعالیت خودرا آغاز می كنند دولت مشمول پرداخت دو هزینه می شود. نخست این كه كارورزان تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند كه اعتبارات آن باید قبل از اجرا تأمین می شد اما پروسه تخصیص اعتبار از طرف سازمان برنامه و بودجه و همین طور انعقاد قرارداد با بیمه زمان بر شد.
همچنین هزینه دیگری كه دولت متحمل می شود، پرداخت كمك هزینه آموزشی ماهیانه به كارورزان است. پروسه تأمین بودجه این بخش نیز زمان بر بود به نحوی كه برای سال ۹۶ تا اسفندماه هیچ اعتباری برای پرداخت كمك هزینه كارورزان از طرف سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار نشد.
در سال ۹۷ البته پروسه جذب كارورزان سرعت گرفت اما به سبب فضای ركود اقتصادی، استقبال برای جذب كارورز توسط كارفرمایان كم شد.
بر اساس این گزارش، تأخیر در تخصیص اعتبار و فضای ركود بر بنگاه ها دو عامل عقب ماندگی طرح اشتغال فارغ التحصیلان از اشتغال ۲۳۵ هزار نفری در سال های ۹۶ و ۹۷ بود كه فقط منجر به جذب ۲۴ هزار كارورز شد.

منبع: