پیشنهادی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بخش املاك و مستغلات

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاكید بر ضرورت دریافت مالیات از منابع جدید مغفول مانده در سطح استان تهران اظهار داشت: هم اكنون ۵۰۰ هزار واحد مسكونی خالی از سكنه در استان تهران وجود دارد كه هیچ نهادی سمت آنها نمی رود و در حقیقت در حوزه دریافت مالیات مغفول مانده اند و می توان از آنها مالیات دریافت كرد. بدون شك می توان برای خانه هایی كه اجاره داده می شوند هم مالیات دریافت كرد بنابراین مالیات بر ارزش افزوده بخش املاك و مستغلات باید در دستور كار قرار گیرد.
نعمت الله تركی در گفتگو با ایسنا، در تشریح روند دریافت مالیات در استان تهران و ضرورت دریافت آن از منابع جدید تصریح كرد: نیاز است راهكارهای قانونی مناسب برای دریافت مالیات از منابع جدید اتخاذ شود.
وی اضافه كرد: می توانیم ۲ برابر مبلغ دریافتی موجود مالیات از استان تهران دریافت نماییم در همین راستا جلسه بررسی راهكارها و مسائل در رابطه با تحقق درآمدهای مالیاتی ذیل ستاد تجهیز درآمد استان تهران برگزار شده است تا بتوانیم منابع جدید را احصاء و درباره راهكارهای قانونی و روش دریافت مالیات از منابع جدید تصمیم گیری نماییم. در حوزه دریافت مالیات واحدهای صنفی نیازمند ساماندهی هستیم. هم اكنون حدود ۴ میلیون واحد صنفی در استان تهران وجود دارد كه یك میلیون از آنها مشاغلی است كه باید مالیات پرداخت كنند.
وی افزود: سهم استان تهران در درآمدهای مالیاتی كشور ۵۳ درصد است و برای سال جاری هم در قانون بودجه ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای استان تهران پیشبینی شده است كه ۹۷ درصد این رقم در حوزه امور مالیاتی است؛ باید ساز و كاری ایجاد شود تا تمام درآمدهای استان (درآمدهای تمام دستگاه های اجرایی استان) به خزانه واریز شده و شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای هزینه كرد و اولویت های هزینه ای آن تصمیم بگیرد.
وی تصریح كرد: بر مبنای قانون مازاد درآمد هر استان باید در همان استان هزینه شود و این برای دستگاه های اجرایی و خدماتی انگیزه خوبی خواهد بود. اگر این دستگاه ها مشكلاتی دارند باید بگویند چه مشكلاتی برای دریافت مالیات دارند و اگر مشكلات و چالش های قانونی دارند باید اعلام نموده تا با سازو كارهای قانونی قوانین تنقیح شوند.