فارغ التحصیلان بیكار كشاورزی را دریابید!

مدیرسا: یك فعال حوزه كار با اشاره به اشتغال بالای بخش كشاورزی، بر لزوم بهره گیری از ظرفیت و ایده های فارغ التحصیلان رشته های كشاورزی تاكید نمود.

علی اكبر سیارمه در گفت و گو با ایسنا، برنامه ریزی دولت برای ساماندهی اشتغال فارغ التحصیلان را مورد تاكید قرار داد و اظهار داشت: با عنایت به آمار بیش از پیش بیكاری جوانان خصوصاً فارغ التحصیلان جویای كار، دولت باید برای این سرمایه عظیم برنامه ریزی و چاره اندیشی كند و تجربیات آنها را به كار گیرد.

وی افزود: در چند سال اخیر با كاهش نزولات آسمانی و خشكسالی های متوالی مواجه بودیم و این امر به كشاورزی و تولید محصولات باغی و زراعی خسارت زد ولی افزایش چشم گیر حجم بارش ها در ابتدای سال بااینكه خسارت هایی به دنبال داشت ولی به رشد و رونق بخش كشاورزی منجر خواهد شد.

تغییر الگوهای كشت و استفاده از ایده های كارآفرینان

سیارمه اشاره كرد: مسئولان كشاورزی باید از این فرصت پیش آمده به نحو شایسته استفاده كنند و تولید محصولات كشاورزی را مطابق الگوهای به روز و موفق افزایش دهند؛ این امر مستلزم بكارگیری ظرفیت دانش آموختگان بخش كشاورزی و عملی كردن ایده های كارآفرینان است.

این فعال حوزه كار متذكر شد: هم اكنون برخی كشورها در بخش كشاورزی با تحقیق و پژوهش به سمت تغییر الگوهای كشت خود رفته اند بدین جهت باید از ایده های نخبگان بخش كشاورزی استفاده و شیوه های جدید را پیاده نماییم.

وی فراهم كردن زمینه جذب فارغ التحصیلان در رابطه با رشته های كشاورزی و هدایت پایان نامه های دانشجویان در این عرصه را خواهان شد و بر لزوم بهره گیری از مشاركت فارغ التحصیلان در طرح های كشاورزی همچون تولیدات گلخانه ای اصرار كرد.

نبود برنامه و مدیریت نادرست منابع، مشكل فارغ التحصیلان كشاورزی

سیارمه درانتها بخش اعظمی از مشكلات فارغ التحصیلان بخش كشاورزی را ناشی از عدم وجود برنامه جامع در بخش كشاورزی كشور و مدیریت غیرصحیح منابع عنوان نمود و اظهار داشت: لازم است از دانش و فناوری های روز در جهت نوسازی بخش كشاورزی و فراهم كردن بازار اشتغال دانش آموختگان این بخش استفاده گردد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، برمبنای نتایج طرح آمارگیری نیروی كار در پاییز سال ۱۳۹۷، بخش كشاورزی با ۱۷.۲ درصد پایین ترین میزان اشتغال را بعد از دو بخش خدمات و صنعت به خود مختص كرده است. در برنامه ششم توسعه، دولت مكلف شده سالانه یك میلیون شغل ایجاد كند كه با عنایت به موقعیتی كه به سبب نزول بارش های آسمانی در كشور فراهم شده بنظر می رسد كه باید در جهت افزایش اشتغال بخش كشاورزی و بكارگیری ظرفیت فارغ التحصیلان بیكار این بخش برنامه ریزی اساسی از طرف دولت را شاهد باشیم.

منبع: