یك مقام مسئول كارگری اعلام كرد برای لشگر تحصیلكردگان بیكار چه كار كرده ایم؟

به گزارش مدیرسا رئیس اتحادیه كارگران قراردادی می گوید اگر برای اشتغال فارغ التحصیلان بیكار فكری نكنیم با لشگری از بیكاران تحصیلكرده جویای كار مواجه خواهیم شد كه روز به روز به تعدادشان افزوده می شود و نتایج چنین انباشت نیرویی، سخت و پرهزینه خواهد بود.

فتح اله بیات در گفتگو با ایسنا، با تاكید بر ضرورت ایجاد اشتغال برای نیروهای جویای كار و فارغ التحصیلان تاكید و اظهار نمود: نمی توانیم به اسم حفظ اشتغال بی خیال اشتغال جدید شویم و نیروهای تحصیل كرده و فعالی كه می خواهند وارد بازار كار شوند را نادیده بگیریم.

وی با اشاره به اینكه باید موانع كارآفرینی در كشور از میان برداشته شود، افزود: سالانه به تعداد فارغ التحصیلان كشور اضافه می شود و ما به طرح هایی مثل كارورزی امید بسته ایم كه هیچ نتیجه ای در بازار كار نداشته و مورد استقبال كارفرما و كارجو قرار نگرفته است.

استقبال سرد از طرح كارورزی

رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی تصریح كرد: نمی توانیم به گذشته برگردیم و با طرح های قدیمی و از دور خارج شده ای مثل كارورزی، جوانان را سرگرم نماییم. دیدیم كه با وجود پیشبینی معافیت بیمه ای برای كارفرمایانی كه نیروهای جویای كار را به خدمت بگیرند باز هم این طرح آمار اشتغال بالایی نداشت و استقبال سردی از آن شد. خیلی از كشورها در آرزوی داشتن نیروی كار فعال می باشند و ما بدون استفاده از چنین ظرفیت عظیمی آنها را رها كرده ایم.

بیات درعین حال بیشتر از ۹۵ درصد كارگران كشور را دارای قرارداد موقت دانست و اظهار داشت: چنین كارگرانی بهره وری ندارند چون امنیت شغلی ندارند؛ در نتیجه هر روز با یأس و ناامیدی به كار ادامه می دهند در حالیكه باید انگیزه كار و تولید در كارگر تقویت و آینده و امنیت شغلی او تضمین شود.

تاكید بر ایجاد شغل در كنار حفظ اشتغال موجود

وی اظهار داشت: در كنار ایجاد شغل باید حفظ اشتغال هم داشته باشیم یعنی نیروهایی كه الان فعالیت می نمایند و با هزاران امید برای آینده برنامه ریزی كرده اند را حفظ نماییم و علاوه بر آن، برای توسعه اشتغال و كارآفرینی در كشور هم برنامه داشته باشیم. اگر این كار با تأخیر صورت گیرد لشگری از بیكاران تحصیل كرده جویای كار را شاهد خواهیم بود كه روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود و جبران نتایج چنین انباشت نیرویی، سخت و پرهزینه خواهد بود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، برابر آمارها سالانه نزدیك به یك میلیون متقاضی شغل وارد بازار كار می شوند و در برنامه ششم توسعه دولت مكلف شده سالی ۹۷۰ هزار شغل در كشور ایجاد كند. معاونت اشتغال وزارت كار اخیراً از اجرای برنامه اشتغال مبتنی بر واقعیات جاری كشور با همكاری سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده كه در جهت اهداف برنامه ششم و با هدف گذاری ایجاد یك میلیون و ۹۰ هزار شغل تدوین شده است.