روستاییان برای نوسازی خانه هایشان ۴۰ میلیون وام می گیرند

مدیرسا: سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسكن روستایی به ازای هر واحد به مبلغ ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا كرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، افزایش سقف تسهیلات نوسازی و بهسازی مسكن روستایی به تمامی متقاضیان در مناطق مشمول طرح، شامل املاك واقع در جزایر، روستاهای مرزی و سایر شهرها و روستاها تعلق می گیرد. متقاضیان استفاده از این تسهیلات می باید به بنیاد مسكن انقلاب اسلامی ایران بازگشت و از آنجا به مدیریت شعب بانك مسكن معرفی شوند.
طبق اعلام بانك مسكن، آن دسته از متقاضیانی كه معرفی نامه های صادره آنها پیش از این بخشنامه به بانك مسكن ارائه و به ثبت رسیده و هم اكنون وضعیت پرونده آنان، غیر قطعی (در حال تشكیل پرونده، ارزیابی، دفترخانه و …) است، در صورت ارائه معرفی نامه جدید از طرف بنیاد مسكن انقلاب اسلامی ایران (اعتبار ابلاغی سال ۱۳۹۸) به بانك مسكن می توانند از سقف تسهیلات جدید استفاده كنند.
همچنین این افزایش سقف تسهیلات برای متقاضیانی كه قرارداد آنان در سیستم تسهیلاتی بانك ثبت قطعی شده است، شامل می شود. نرخ سود این تسهیلات هم اكنون پنج درصد، مدت بازپرداخت ۱۲ سال بعلاوه سه سال دوران مشاركت و نحوه بازپرداخت به صورت ساده و پلكانی است.
شایان ذكر است وثیقه لازم برای دریافت تسهیلات مسكن روستایی سند مالكیت است كه در صورتیكه واحد مورد نظر فاقد سند مالكیت باشد، متقاضی باید نسبت به ارائه سفته حسب قوانین و شرایط اقدام نماید.

منبع: