یك مقام مسئول خبر داد؛ ۳ پیشنهاد جدید در حوزه قوانین بازار پایه، ارائه به شورای عالی بورس

مدیرسا: معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران، از جمع بندی چند پیشنهاد درباب نحوه اجرایی شدن قوانین ‏جدید بازار پایه و ارائه آن به شورای عالی ‏بورس برای تصمیم گیری نهایی آگاهی داد.

به‬ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر‬ به نقل از بازار سرمایه، بهنام‬ محسنی‬ از جمع بندی چند پیشنهاد درباب نحوه اجرایی شدن قوانین ‏جدید بازار پایه و ارائه آن به شورای عالی ‏بورس برای تصمیم گیری نهایی آگاهی داد و اظهار داشت: در جلسه ای كه دوم تیرماه در سازمان ‏بورس برگزار شد، بعد از بررسی تمامی پیشنهادهایی كه ‏مرتبط با قوانین جدید بازار پایه بود، روی سه پیشنهاد جمع بندی نهایی ‏صورت گرفت و نتایج این جلسه توسط سازمان بورس به منظور تصمیم گیری نهایی به شورای عالی بورس تقدیم می شود.‏
معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران، ضمن اشاره به اجرای تدریجی قوانین بازار پایه، تغییر دامنه نوسان و امكان بازارگردانی در نمادهای معاملاتی بازار ‏پایه بعنوان سه محوری كه روی آن جمع بندی صورت گرفته، توضیح داد: پیشنهاد شده مقررات جدید بازار پایه به صورت ‏تدریجی اجرایی شود به نحوی كه این مقررات ابتدا در ‏تابلوهای قرمز و نارنجی به اجرا درآید و سپس با یك فاصله زمانی شاهد ‏عملیاتی شدن آن در بازار پایه زرد ‏باشیم كه مواعد اجرا به صورت دقیق اطلاع رسانی خواهد شد.‏
محسنی درباب محور دوم جمع بندی پیشنهادهایی كه توسط سازمان بورس به شورای عالی بورس ارائه می شود نیز عنوان ‏كرد: پیشنهاد ‏شده در زمان اجرایی شدن قوانین در سه تابلو جدید بازار پایه بعد از كشف قیمت، حراج پیوسته با قیمت ثابت معامله نشده و دامنه نوسان محدودی داشته باشد.
وی امكان فعالیت بازارگردان در نمادهای معاملاتی بازار پایه را نیز سومین محور پیشنهادهای بازار پایه اعلام ‏كرد كه بر پایه آن ‏بازارگردان ها می توانند برمبنای دستورالعمل مربوط به عملیات بازارگردانی و با استفاده از ظرفیت ها و امكانات آن دستورالعمل، در ‏این بازار نیز به فعالیت بازارگردانی بپردازند.‏
معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران در نهایت تصریح كرد: هر سه این پیشنهادها یعنی تدریجی بودن اجرایی كردن ‏مقررات بازار پایه، دامنه نوسان محدود و امكان وجود بازارگردان در بازار ‏پایه، جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شورای عالی بورس تقدیم می شود.

منبع: