وزیر جهاد كشاورزی: مبارزه با ملخ صحرایی در ۷۰۰ هزار هكتار از اراضی كشور

به گزارش مدیرسا وزیر جهادكشاورزی اظهار داشت: در ۷۰۰ هزار هكتار از اراضی ۹ استان كشور با ملخ های صحرایی مبارزه كرده ایم.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمود حجتی بامداد پنجشنبه بعد از این بازدید با اشاره به اینكه هجوم ملخ های صحرایی از بهمن ماه سال قبل به مناطق جنوبی كشورمان آغاز شد، عنوان كرد: تابحال ۹ استان كشورمان درگیر این امر شده اند و در سطح ۷۰۰ هزار هكتار از اراضی با ملخ های صحرایی مبارزه شده است. وی افزود: بیشتر از دو هزار نفر در این استان ها به صورت شبانه روزی در حال مراقبت از باغات و اراضی كشاورزی و انجام امر مبارزه هستند. حجتی خاطرنشان كرد: پیشبینی ما این است كه در سطح یك میلیون هكتار از اراضی كشاورزی و باغات، مبارزه با ملخ های صحرایی صورت گیرد. وزیر جهاد كشاورزی از مشاركت و همراهی تمامی دست اندركاران، گروه های مردمی، جهادی، بسیجی، مسئولان استان و شهرستان ها برای مبارزه با هجوم ملخ های صحرایی تشكر و قدردانی نمود. وی اظهار داشت: در استان هرمزگان با مدیریت خوب و اتخاذ تدابیر مناسب توسط دكتر همتی استاندار هرمزگان كه منجر به پشتیبانی از مبارزه با ملخ های صحرایی با اختصاص تجهیزات و امكانات مورد نیاز شد و همینطور با مشاركت گسترده مردم، مبارزه مناسبی صورت گرفته و با وجود حجم گسترده هجوم ملخ ها، شاهد خسارت های كمی بودیم.