پرونده اتفاقات جاده شیراز-خرامه روی میز وزیر راه

مدیرسا: نماینده سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای در بررسی سانحه رانندگی شیراز – خرامه كه منجر به فوت یك سرنشین شد، اعلام نمود كه حداقل های ایمنی برای هدایت خودرو مذكور در شرایط عادی وجود داشته است؛ هر چند این مسئله تأیید بر این نیست كه بگویم علائم كافی بوده است.
مجید صباغ زاده در گفت و گو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت پرونده سانحه هفته گذشته در جاده شیراز – خرامه كه منجر به فوت یك سرنشین زن در این بزرگراه شد، اظهار نمود: گزارشی از نظر فنی تهیه شده و برمبنای آن وضعیت اعلام خط كشی به شكلی بوده كه می توانسته راننده را هدایت كند. با عنایت به اینكه حادثه در شب اتفاق افتاده، تابلوها و علایم به همراه سرعت گیر در دو مقطع محل مربوطه نصب شده بوده كه می توانسته راننده را در شرایط طبیعی در راه اصلی هدایت كند.
وی با اشاره به اینكه حداقل های ایمنی در محل مربوطه برای تردد در هنگام شب موجود بوده است، اظهار داشت: طبق گزارش پلیس راه، انحراف به راست اتفاق افتاده است كه می تواند ناشی از سرعت غیر مجاز و همین طور عبور عرضی خودرو های عبوری باشد كه از طرف دیگر جاده به سمت شیراز حركت می كردند.
نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سانحه تصادف جاده شیراز – خرامه اضافه كرد: سرعت مجاز برمبنای تابلوهای موجود در محل ۵۰ كیلومتر بر ساعت بوده است؛ در صورتیكه سرعت ماشین سانحه دیده از حد مجاز عبور كرده و میزان آن باید توسط پلیس اعلام گردد.
صباغ زاده درباب اینكه پلیس راه اعلام نموده ضعف علایم آگهی دهنده به میزان ۵۰ درصد عامل وقوع حادثه بوده است، اظهار نمود: به هر حال در مقطع مربوطه شاهد تبدیل چهار خطه به دو خطه هستیم و بر همین مبنا بزرگراه به جاده دو طرفه تبدیل گشته و برمبنای استانداردها نیازمند یك سری علایم است كه باید تكمیل شود، اما به این معنا نیست علائمی وجود نداشته و نمی تواند راننده را راهنمایی كند.
وی افزود: نخستین علامت به منظور تردد در هنگام شب استفاده از خط كشی است كه باید بازتاب لازم را داشته باشد. خط كشی این محل نیز دارای بازتاب بوده و علاوه بر آن در دو مقطع دارای سرعت كاه و سرعت گیر بوده است. تابلوی محدودیت نیز سرعت ممنوعیت بیشتر از ۵۰ كیلومتر بر ساعت را نشان داده است و تابلوی فسفری نیز در محل وجود داشته كه اعلام می كند مسیر از حالت بزرگراهی به حالت دو طرفه تبدیل می شود و باید به خودرو های روبه رو توجه داشت كه متأسفانه راننده به این مسئله توجه نكرده و در این نقطه واژگون شده است.
تصاویر انتشار یافته، همه واقعیت نیست!
نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سانحه بزرگراه شیراز – خرامه در پاسخ به اینكه در تصاویر انتشار یافته وضعیت جاده شیراز خرامه به هیچ وجه شرایط مناسبی ندارد، اشاره كرد: به سبب اتفاقی كه رخ داد، اصلاح و ارتقای علایم در آن منطقه مدنظر قرار گرفت كه قسمتی از این اصلاحات انجام شده است و ضمن عذرخواهی باید اشاره كرد كه تصاویر انتشار یافته همه واقعیت نیست؛ چونكه ما می توانیم از دید خودمان تصویربرداری نماییم.
وی افزود: نظر نهایی برمبنای نظر قاضی و گزارش پلیس راه اعلام می شود و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز نظر كارشناسی خودرا ارائه می كند. سازمان راهداری گزارش خودرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه كرده است اما مرجع رسیدگی به پرونده تصادفات، مرجع قضائی است و در نهایت بررسی ها تكمیل می شود وبا توجه به اینكه دو نفر از سرنشینان این سانحه از بیمارستان مرخص شده اند، گزارش هایی نیز از آنها اتخاذ خواهد شد و در نهایت تصمیم گیری می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، ساعت حدود ۲۳ چهارشنبه هفته گذشته یك دستگاه خودرو ۲۰۶ حامل سه سرنشین زن، در محدوده كیلومتر ۶ كمربندی شمال شرق شیراز واقع در تقاطع با شهرك سعدی گرفتار سانحه شد كه منجر به از دست دادن جان یكی از سرنشین های آن شد و دو سرنشین دیگر نیز گرفتار جراحاتی شدند.
بعد از این اتفاق، ویدئویی منسوب به پدر فرد جان باخته در فضای مجازی منتشر گردید كه در آن وی علت این اتفاق ناگوار را نبود علایم هشداردهنده در این راه جاده ای دانسته بود.
به دنبال این ماجرا وزیر راه و شهرسازی دستور ویژه ای در این رابطه صادر و اعلام نمود كه با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز نماینده ویژه ای را در این رابطه اعزام كرد كه در نهایت گزارش مربوطه به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شده است.

منبع: