در بهار ۹۸ كاهش نرخ بیكاری در ۱۹ استان، بیكاری كدام استانها تك رقمی شد؟

به گزارش مدیرسا نرخ بیكاری ۱۹ استان در بهار امسال نسبت به پاییز سال قبل كاهش و نرخ بیكاری ۱۲ استان هم افزایش یافت؛ همینطور نرخ بیكاری ۶ استان تك رقمی و دو رقمی شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بررسی نرخ بیكاری ۳۱ استان كشور به استنباط گزارش مركز آمار ایران نشان می دهد، نرخ بیكاری ۱۹ استان كشور در انتها بهار امسال نسبت به فصل بهار سال قبل كاهش داشته است؛ همینطور نرخ بیكاری ۱۲ استان كشور با رشد مواجه بوده است. بر این اساس، نرخ بیكاری ۱۹ استان آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، كردستان، كرمانشاه، كهگیلویه و بویر احمد، گیلان، مركزی، همدان و یزد كاهش داشته است. نكته حائز اهمیت كاهش نرخ بیكاری در سه استان چهار محال و بختیاری، كرمانشاه و سیستان و بلوچستان كه همواره دارای نرخ بالای ۱۵ درصد بودند؛ بدین سان نرخ بیكاری در چهار محال و بختیاری از ۲۲.۸ درصد به ۱۶.۷ درصد، در كرمانشاه از ۱۹.۴ درصد به ۱۴.۷ درصد و در سیستان و بلوچستان از ۱۸.۶ درصد به ۱۳.۶ درصد رسیده است. همینطور نرخ بیكاری ۱۲ استان آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، قم، كرمان، گلستان، لرستان، مازندران و هرمزگان با رشد رو به رو بوده است. بیشترین تغییر نرخ بیكاری مربوط به استان هرمزگان می شود كه از ۱۱.۵ درصد به ۱۵.۹ درصد افزایش یافته است. نتایج نرخ بیكاری استان ها نشان می دهد، استان چهار محال و بختیاری باآنكه روند كاهشی داشته است اما همچنان با دارا بودن نرخ ۱۶.۷ درصدی بیكاری، دارای بیشترین جمعیت بیكار در میان استان های كشور است. بعد از چهار محال و بختیاری، به ترتیب استان های خوزستان با ۱۶.۲ درصد، لرستان با ۱۶.۱ درصد و هرمزگان با ۱۵.۹ درصد در رده های بعدی قرار دارند. استان همدان هم با نرخ بیكاری ۶.۱ درصد دارای كمترین نرخ بیكاری در میان ۳۱ استان كشور است.
در عین حال، بررسی جدول نرخ بیكاری به تفكیك هر استان حكایت از آن دارد كه نرخ بیكاری استان های آذربایجان شرقی و گلستان كه در بهار سال قبل تك رقمی بود، در بهار امسال دو رقمی شد. همینطور نرخ بیكاری دو رقمی چهار استان ایلام، بوشهر، خراسان رضوی و گیلان در بهار سال گذشته، در بهار امسال تك رقمی شد.
نرخ بیكاری استان هایی كه دو رقمی شد استان بهار ۹۸ بهار ۹۷ آذربایجان شرقی ۱۰.۲ ۹.۹ گلستان ۱۱ ۸.۸
نرخ بیكاری استان هایی كه تك رقمی شد استان بهار ۹۸ بهار ۹۷ ایلام ۹.۳ ۱۱.۹ بوشهر ۹.۲ ۱۰.۹ خراسان رضوی ۹.۴ ۱۰.۷ گیلان ۸.۲ ۱۰