خانه در كدام كشورها بیش از اندازه گران است؟

به گزارش مدیرسا كانادا دارای بیش ترین حباب قیمتی مسكن در جهان ارائه شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، واحد اقتصادی خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به بررسی وضعیت قیمت مسكن در كشورهای مختلف پرداخته و نتیجه گرفته است در چهار كشور از گروه كشورهای موسوم به ” پنج چشم” كه شامل آمریكا، كانادا، انگلیس، استرالیا و نیوزلند است، حباب بخش مسكن نسبت به سایر كشورهای جهان بزرگ تر است.
نیراج شاه، كارشناس مسائل اقتصادی كه بر روی تغییرات قیمتی مسكن در سال های مختلف و تعدیل قیمت آنها با نرخ تورم مطالعه كرده است اظهار داشت: این ریسك وجود دارد كه دور جدید سیاست های محرك بانكهای مركزی به بزرگ تر شدن حباب بخش مسكن در كشورهای مختلف جهان بیانجامد. زمانی كه بانكهای مركزی بر روی مساله پیشگیری از كاهش رشد اقتصادی جهانی متمركز شده اند، رها كردن بخش مسكن به حال خود می تواند به بحران تازه ای منجر شود.
طبق رده بندی بلومبرگ، كانادا دارای بیش ترین حباب قیمتی مسكن در جهان معرفی شده است و بعد از این كشور، نیوزلند، استرالیا و انگلیس در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفته اند. نام كشورهای نروژ و سوئد هم در رتبه های بعدی دیده می شود.
به قول شاه، بخش بزرگی از حباب قیمتی شكل گرفته در این كشورها به تقاضای ثروتمندان خارجی برای خرید خانه در این كشورها مربوط می شود. این مساله سبب ورود جدی دولت ها به خرید خانه توسط اتباع خارجی منجر گردیده است تا جایی كه كانادا لایحه مالیات بر خرید مسكن را به تصویب رسانده و نیوزلند خرید خانه توسط اتباع خارجی را ممنوع كرده است.
بلومبرگ اخطار داده است كه كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزی آمریكا می تواند سرمایه سرگردان بیش تری را وارد بخش مسكن كند. هم اینك متوسط قیمت مسكن در ۵۷ كشور مورد مطالعه بلومبرگ به بالاترین سطح خود در طول ۱۰ سال گذشته رسیده است.