سامانه جامع و شناسنامه آسانسور افتتاح شد

مدیرسا: سامانه جامع و شناسنامه آسانسور، با حضور مدیركل صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران رونمایی گردید.
به گزارش مدیرسا به نقل از انجمن تولیدكنندگان آسانسور، در نشستی با حضور مدیركل صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران و تشكل های صنعتی و صنفی آسانسور و پله برقی ایران، از سامانه جامع و شناسنامه آسانسور رونمایی گردید. این جلسه به منظور تعامل و تبادل نظر بین صنعت آسانسور و سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شده و استانداردهای آسانسور هیدرولیك و پله برقی و نیز استانداردهای ادواری آسانسور، رویه بازرسی و استانداردهای جدید و در دست تدوین آسانسور و قطعات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در بعضی موارد بخشنامه مربوط تدوین شد. به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سوژه سلامت و استانداردسازی آسانسورهای مورد استفاده در نقاط مختلف شهر، همواره یكی از موارد چالش برانگیز بوده كه حالا با راه اندازی این سامانه امید می رود این مشكل حل شود.

منبع: