یك مقام مسوول اعلام كرد: ۴۰۵دشت در وضعیت ممنوعه، كسری آب زیرزمینی با یك سال جبران نمی گردد

مدیرسا: مدیركل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با تاكید بر اینكه ۴۰۵ دشت ایران دارای وضعیت ممنوعه هستند، اظهار داشت: در بین ۴۰۵ دشت ممنوعه كشور ۱۳۵ دشت دارای شرایط حادتری قرار دارند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل وزارت نیرو، محمدعلی مصطفوی، با تاكید بر اینكه از میان ۶۰۹ دشت كشور الان ۴۰۵ دشت دارای وضعیت ممنوعه هستند، اظهار داشت: برمبنای ماده چهار قانون توزیع عادلانه آب در این مناطق میان تخلیه و تغذیه دشت توازن برقرار نیست و میزان بهره برداری بیشتر از پتانسیل موجود است.
مدیركل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شركت مدیریت منابع آب ایران، با تاكید بر اینكه بیشتر از ۹۰ درصد پتانسیل منابع آب زیرزمینی كشور در دشت های ممنوعه قرار گرفته است، افزود: در بین ۴۰۵ دشت ممنوعه كشور حدود ۱۳۵ دشت دارای شرایط حادتری بوده كه با افت ذخایر، تغییر كیفی و فرونشست زمین مواجهند و بعنوان دشت ممنوعه شناخته می شوند.
مصطفوی با اشاره به اینكه میزان كسری مخازن آب های زیرزمینی كشور از آستانه تحمل آبخوان ها فراتر رفته است، اضافه كرد: هم اكنون میزان كسری مخازن آب زیرزمینی بعنوان منابع حیاتی برای حفظ تمدن ایران به بیشتر از ۱۳۰ میلیارد مترمكعب رسیده است كه تنها حدود ۱۱۰ میلیارد مترمكعب از این رقم مربوط به ۲۰ سال اخیر است.
وی با تاكید بر اینكه كسری مخازن آب های زیرزمینی با یك سال بارندگی مناسب جبران نخواهد شد، اظهار داشت: مطمئنا بایستی در نوع رفتار و نگاهمان نسبت به آب های زیرزمینی و همین طور اصلاح نوع بهره برداری و مصرف این منابع تغییر جدی داشته باشیم تا بتوانیم صدمات وارده شده به منابع آب زیرزمینی را جبران نماییم.

منبع: