در نشست با اعضای شورای ملی زعفران مطرح شد؛ دستور وزیر صنعت برای تدوین برنامه توسعه زعفران تا ۳ هفته آینده

به گزارش مدیرسا وزیر صنعت با بیان اینكه برنامه  جامع توسعه زعفران تا سه هفته آینده تدوین شود، اظهار داشت: برای رفع مسائل مربوط به زعفران در صورت عرضه پیشنهادات كارگشا موارد را در شورایعالی صادرات پیگیری می نماییم.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در نشست هم اندیشی با اعضای شورای ملی زعفران تصریح كرد: نظرات تخصصی بخش خصوصی كه مبتنی بر رویكرد های راهگشا در حوزه صنعت و تجارت باشد، مورد احترام و حتی محل تصمیم گیری های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و درباره زعفران هم برنامه ی جامع توسعه زعفران كشور باید تدوین و عرضه شود.
رحمانی تصریح كرد: زعفران كالای خاص تولیدی كشور است و شورای ملی زعفران متولی تهیه برنامه جامع توسعه زعفران است و باید در این راه از همه عوامل موثر شامل وزارت صمت، اتاق بازرگانی، تشكل ها، انجمن های تخصصی، كمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بانك مركزی، استاندارد، بورس، دانشگاه ها، استارت آپ ها و البته مسئولان استان های خراسان رضوی و جنوبی همفكری لازم را بگیرد.
وی تصریح كرد: طی ۳ هفته آینده، بسته اولیه تدوین و عرضه شود تا بخش های موثر نظرات خویش را عرضه كنند و خروجی نظرات عرضه شده برای انجام اقدامات مقتضی در مورد محصول زعفران به كار بسته شود.
رحمانی افزود: فعالان اقتصادی برای اصلاح روش اجرایی تعهدات ارزی صادرات، تولید كنندگان و صادر كنندگان اگر پیشنهاد موثری دارند عرضه كنند، حتما بررسی می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: البته این پیشنهادات باید در یك چارچوب مشخصی باشد كه مورد پذیرش بانك مركزی هم قرار گیرد.
وی افزود: ساماندهی بازار زعفران و بازار سوغات دو اولویت وزارت صمت است و كه علاوه بر توسعه تجارت استان به شكلی در تجارت كشور هم نقش موثری دارد.
رحمانی بیان كرد: برای رفع مسائل مربوط به محصول زعفران آمادگی لازم برای بكارگیری تمام ظرفیت ها وجود دارد و در صورت عرضه پیشنهادات كارگشا، موارد را در شورایعالی صادرات پیگیری خواهیم كرد.
وی اظهار داشت: در جهت تحقق اهداف توسعه ای بخش تولید و تجارت نیاز جدی به همكاری دو سویه بخش دولتی و خصوصی است.
وزیر صمت تصریح كرد: ما حاضریم خیلی از اختیارات را به بخش خصوصی تفویض نماییم ولی این مهم منوط به پذیرش مسئولیت از سوی بخش خصوصی هم است.
رحمانی با اشاره به رایزنی های مختلف برای رفع موانع بانكی در عرصه تولید و تجارت از سوی وزارت صمت، اظهار داشت: موارد مد نظر صادر كنندگان زعفران باید كاملا شفاف و قابل اجرا باشد تا به نتایج قابل حصول دست یابیم.
این عضو كابینه دولت دوازدهم تصریح كرد: آمادگی كامل داریم اختیارات كامل وزارت صمت را به مسئولان استانی همچون خراسان رضوی تفویض نماییم و از تصمیمات قانونی قابل اجرای مدیران این استان ها با جدیت حمایت نماییم.