رئیس كل سازمان مالیات: شیوه های سنتی زمینه ساز بروز تخلف در حوزه مالیات است

مدیرسا: رئیس كل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: خیلی از تخلفات مالیاتی ناشی از شیوه های سنتی است و با حركت از فرایندهای سنتی به فرایندهای مدرن در این عرصه، بستر بروز خیلی از تخلفات از بین خواهد رفت.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در نشست هم اندیشی اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری كه در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، با تشریح چشم انداز آتی نظام مالیاتی مدرن، گفت: با اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال افزایش كارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی هستیم.
وی با تاكید بر اینكه در نظام مالیاتی، وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مسئولان و مدیران نیست، اظهار داشت: وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت سه اصل پشتیبانی از تولیدكننده واقعی و سالم، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت گیرد.
رئیس كل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینكه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی مورد تاكید بوده است، اضافه كرد: مدرن سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است؛ در گام اول، فرایندهای سنتی به فرایندهای مكانیزه و الكترونیكی تبدیل گشته است و در گام دوم به دنبال جمع آوری ریزداده ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم.
پارسا ضمن تشریح هزینه های فساد و تخلفات اداری در دستگاه های دولتی و تاثیر مخرب آن بر اعتماد عمومی، خواهان برخورد قاطعانه و سریع با هر گونه تخلف و فساد شد و اظهار داشت: اگر بتوانیم قواعد بازی در این عرصه را به شكلی تعریف نماییم كه افراد بدانند اگر مرتكب تخلف شدند به سرعت تخلف آنها كشف و قاطعانه و بدون چشم پوشی با آنها برخورد می شود، زمینه بروز هرگونه فساد و تخلف از بین خواهد رفت، چونكه بازیگران در هر حوزه ای برمبنای قواعد بازی كه از پیش طراحی شده است، بازی می كنند و فقط با تغییر قواعد بازی می توان رفتار و عملكرد آنها را تغییر داد.
شیوه های سنتی زمینه ساز بروز تخلف
وی همین طور با اشاره به نقش اثربخش فرایندهای الكترونیكی مدرن در حذف زمینه های تخلف و فساد اداری، گفت: خیلی از تخلفات ناشی از شیوه ها و فرایندهای سنتی است و با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز خیلی از این تخلفات از بین خواهد رفت.
رئیس كل سازمان امور مالیاتی همین طور ضمن تاكید بر اینكه تحقق نظام مالیاتی عادلانه بدین معنا است كه وصول مالیات باید متناسب با مصرف، ثروت و درآمد افراد باشد، اظهار داشت: اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم باید اطلاعات و ریزداده های واقعی در این زمینه در دسترس سازمان امور مالیاتی كشور قرار گیرد.
افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی با استفاده از سامانه های فروشگاهی
وی با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۱۶۹ مكرر كه در آن دستگاه های اداری و اجرایی به ارائه اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی موظف شده اند، افزود: نظام مالیاتی هم اكنون در كنار ظرفیت ها و اختیارات قانونی، از حمایت قوای سه گانه نیز برخوردار می باشد و الان تنها دغدغه مسئولان و مدیران نظام مالیاتی فقط باید معطوف به دریافت و پردازش ریزداده ها و اطلاعات ارائه شده از سایر نهادها و دستگاه ها و استفاده موثر از این اطلاعات در تشخیص مالیات عادلانه باشد.
رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور گردنگیر قانونی درباب نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را نیز ظرفیت مهم دیگری برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری كرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در كشور باشیم.
پارسا در خاتمه با اشاره به تاكید وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حركت به سمت مالیات هوشمند، اظهار داشت: تلاش ما این است كه نظام مالیاتی ما همانند نظام مالیاتی كشورهای پیشرو مبتنی بر ریزداده ها و اطلاعات متقن و واقعی باشد و این همان مالیات هوشمندی است كه برای تحقق آن می كوشیم.

منبع: